V okviru projekta Trajnostna energija za trajnosten razvoj, ki ga ob sofinanciranju Vlade Republike Slovenije izvaja Focus društvo s partnerji CEETZ, Proaktiva in Ecoclub, je danes potekala spletna razprava, ki je odprla prostor za debato med odločevalci, nevladnimi organizacijami in strokovnjaki. Skozi razpravo so udeleženci ugotavljali, ali je trajnostna energija, kot usmeritev EU za zagotavljanje energetske varnosti, varovanje podnebja in povečanje neodvisnosti, lahko prava priložnost za tlakovanje poti k trajnostnemu razvoju tudi v Bosni, Makedoniji in Ukrajini.

“Zelo pomembno je, da tudi države, ki niso članice EU, svoj razvoj postavijo na temelje, ki jih ponuja trajnostna energija – varčna in učinkovita raba energije ter obnovljivi viri energije. Le tako se bodo izognile odvisnosti od netrajnostne energije, za katero postaja vse bolj jasno, da ne prinaša prihodnosti,” pravi Christian Brandt, vodja programa energije v Focus društvu.

Tako znotraj kot izven EU je nujno okrepiti politike za varčevanje in učinkovito rabo energije. Slednja ima namreč pomembno strateško vlogo za dosedanje energetskih in podnebnih ciljev, razen tega pa je odličen način za zagotavljanje energetske varnosti. Med odločevalci vse bolj prevladuje prepričanje, da je varčevanje z energijo eden od ključnih korakov za postavitev evropskega gospodarstva na trajnostne temelje in pomemben odgovor na nevarnosti spreminjajočega se podnebja. Energetska učinkovitost in varčna raba energije predstavljata najnižji strošek za povečanje učinkovitosti gospodarstva in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na dolgi rok.

“S spletno razpravo smo želeli vzpostaviti platformo za razpravo o vlogi trajnostne energije v trajnostnem razvoju. Skozi evropsko in slovensko politiko na tem področju ter slovenske primere dobre prakse želimo odločevalce iz Ukrajine, BiH in Makedonije spodbuditi k razpravi in razmišljanju o tem, kako lahko trajnostna raba in proizvodnja energije pridonese k trajnostnemu razvoju,” izpostavlja Lidija Živčič , predsednica Focus društva, in dodaja, da so ”nad izjemno nizkim interesom za sodelovanje v razpravi med odločevalci iz Bosne in Makedonije dokaj razočarani”.

Za obliko spletne razprave so se v Focus društvu odločili zato, ker omogoča izmenjavo mnenj in izkušenj, neodvisno od fizične lokacije udeležencev. Tako spletna razprava praktično prikazuje, kako je mogoče določene cilje doseči tudi brez oz . z bistveno manjšimi izpusti.

***

VEČ INFORMACIJ: Lidija Živčič, [email protected], 041291091

KONTAKT: Christian Brandt, [email protected], (in english)  040 315 257