Promet je sektor, v katerem se Slovenija sooča s številnimi izzivi. Delež prometa v izpustih toplogrednih plinov v Sloveniji narašča – v letu 2008 je dosegel 29 %. Povečanje prometnih tokov poleg prednosti prinaša vse večje stroške za zdravje in okolje. Številne dejavnosti, ki promovirajo trajnostno mobilnost, že potekajo, vendar pa jih je potrebno okrepiti.

Uvodoma je udeležence preko posnete izjave nagovoril dr. Patrick Vlačič, minister za promet. “Če je prometno politično naš cilj vzpostaviti realne alternative cestnemu prometu, zelo dobro vemo, da bo želenica alternativa cestnemu prometu samo, če bo porabnikom prijazna, enako hitra, fleksibilna in seveda cenejša. Vsi skupaj vemo, da je posodobitev železnic v Sloveniji v velikem zaostanku – za več desetletij. Tisto kar potrjuje drugačno smer v prihodnje je dejstvo, da smo v okviru proračuna za leti 2010 in 2011 prvič v zgodovini samostojne Slovenije zagotovili več sredstev za izgradnjo železnic kot pa za avtocestne programe. To bo 110 miljonov namenskih sredstev za železniške investicije,“ je povedal minister za promet.

V nadaljevanju dogodka so predstavniki Ministrstva za promet, Ministrstva za okolje in prostor, Slovenskih železnic, Združenja za promet pri GZS, Zavoda za zdravstveno varstvo, Fakultete za gradbeništvo Maribor in Mariborske kolesarske mreže v razpravi ugotavljali, kako lahko trajnostna mobilnost pripomore k doseganju slovenskih podnebno-energetskih ciljev in ciljev kakovosti zunanjega zraka. Izsledki razprave bodo kot priporočila posredovani načrtovalcem in izvajalcem prometne politike. Dostopni bodo tudi na spletni strani www.slovenija-co2.si.

“Na splošno je mogoče oceniti, da se zbrani deležniki strinjajo o slabem stanju na področju prometa. Mogoče je sicer zaznati nekaj pozotivnih premikov, vendar pa se spremembe prepočasi. Zavedati se moramo, da so takojšnje in ambiciozne spremembe nujne, saj se je več desetletno zanemarjanje razvoja javnega potniškega prometa začelo resno odražati tudi na našem okolju in s tem na kakovosti našega bivanja,“ je povedala Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost pri Focus društvu.

Današnji posvet je bilo mogoče spremljati tudi na spletu, preko spletnega video prenosa. Na portalu www.slovenija-co2.si se zainteresirani še lahko vključijo v razpravo ter v živo spremljajo vse prihodnje posvete. “Novost pri podnebnih posvetih je možnost širokega sodelovanja zainteresirane javnosti, ki pa ni odvisna od fizične prisotnosti na organiziranih dogodkih,“ je izpostavila Milena Marega Škrl iz Regionalnega centra za okolje.

Podnebni posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Posvete pripravljajo organizacije Focus društvo za sonaraven razvoj, Regionalni center za okolje, Inštitut za elektronsko participacijo in Studio 12. Posvet je potekal v okviru Evropskega tedna mobilnosti in Evropskega dneva brez avtomobila, pred njim pa sta potekala še dva druga dogodka in sicer Nacionalna konferenca z mednarodno udeležbo na temo trajnostne mobilnosti in bivanja: Gibanje – način življenja in Okrogla miza: Upravljanje mobilnosti v Sloveniji.

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
INFORMACIJE: Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

Več informacij o dogodku in projektu je mogoče najti na www.slovenija-co2.si.

Sporočilo za javnost v pdf. obliki.