"Evropski voditelji so priznali, da države članice niso uspešne pri doseganju 20 % cilja za energetsko učinkovitost, a na žalost niso ponudili rešitve, ki bi ta problem naslovila," je zaključke sveta komentirala Barbara Kvac, vodja programa Podnebje v društvu za sonaraven razvoj Focus.

"Za resno izvajanje ukrepov energetske učinkovitosti države potrebujejo pravno zavezujoč cilj, ki jih bo spodbujal k varčevanju z energijo," pravi Kvacova in dodaja: "Potrebujemo več ukrepanja v tem trenutku, saj bo nadaljnje odlašanje pomenilo še več izgubljene energije, zamujene priložnosti za zeleno rast in nova delovna mesta ter večjo nevarnost, da bomo še naprej odvisni od neučinkovitih tehnologij."

Na današnjem izrednem Svetu EU so evropski voditelji priznali, da je potrebno za zajem potenciala prihrankov energije ukrepati v vseh sektorjih. Sklepi današnjega srečanja kot orodje izpostavljajo  javna naročila na področju storitev in javnih stavb.

"Zaveza Sveta EU k upoštevanju standardov energetske učinkovitosti pri javnem naročanju na področju storitev in javnih stavb je dobrodošla," ocenjuje Kvacova, "a je hkrati tudi premalo ambiciozna, saj ne naslavlja obnove obstoječih stavb."

V društvu Focus so prepričani, da je učinkovita raba energije najbolj učinkovit instrument za naslavljanje gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov v EU. Trdno so prepričani, da bi morali odločevalci sprejeti zavezujoč cilj in ga podpreti s finančnimi spodbudami ter ukrepi na strani povpraševanja, namesto da se prednostno osredotočajo na zagotavljanje ponudbe energije. Z odlašanjem pri sprejemu zavezujočega cilja za energetsko učinkovitost Evropski svet zamuja priložnost naslavljanja podnebnih sprememb ob hkratnem zmanjševanju odvisnosti od uvožene nafte in plina, spodbujanju gospodarstva z ustvarjanjem novih delovnih mest ter zmanjševanjem stroškov za potrošnike.

Dodatne informacije:

1. Trenutne projekcije Evropske komisije kažejo, da bo do leta 2020 doseženih samo 9 % prihrankov, kar je manj kot polovica zastavljenega cilja.

Doseganje 20 % cilja EU za energetsko učinkovitost bi stroške za energijo pri potrošnikih zmanjšalo za 78 milijard EUR letno v letu 2020, prihranilo 560 Mt CO2, zmanjšalo našo odvisnost od uvožene energije, ustvarilo milijone več kot potrebnih delovnih mest in spodbudilo konkurenčnost na področju nizkoogljičnih tehnologij.

2. 4. februarja 2011 smo premierju Pahorju poslali pismo glede energetska učinkovitost v okviru izrednega energetskega sveta:
http://focus.si/files/PR-ji/pismo_izredni_en_svet_20110128.pdf.

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
Dodatne infromacije: Barbara Kvac, [email protected], 040 722 149

Pdf. oblika sporočila za javnost.