7. oktobra 2010 je vlada sprejela Uredbo o informacijah o varčni rabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil. V društvu Focus menijo, da je to pomemben korak v smeri ozaveščanja potrošnikov o vplivih vozil na okolje. Z uredbo preneha veljavnost Pravilniku o obveščanju potrošnikov o varčni porabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil.

“V društvu Focus smo s kampanjo Oglašuj CO2 dve leti opozarjali, da je velika večina avtomobilskih oglasov v časopisih in revijah ter na plakatih ob cestah po Sloveniji nezakonitih, ker potrošnikov ne informirajo o izpustih CO2 iz avtomobilov na (z evropsko zakonodajo) predpisan način,“ je izpostavila Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost v Focus društvu za sonaraven razvoj. „Zadovoljni smo, da se je Ministrstvo za okolje in prostor na naša opozorila, čeprav ob posredovanju Evropske komisije, odzvalo s predlogom nove uredbe, ki na to področje prinaša več reda in preglednosti,“ je povedala Benčina.

Uredba predvideva obvezno uporabo oznake, na kateri so navedeni podatki o izpustih CO2 in porabi goriva za vsa vozila, ki se prodajajo, dobaviteljem pa nalaga pripravo enotnega priročnika o varčni porabi goriva in izpustih CO2  za vse nove avtomobile ter določa, da morajo informacije o rabi goriva in izpustih CO2 zapomniti vsaj 10 % oglasnega prostora. Pomembno izboljšanje uredbe v primerjavi s pravilnikom so kazni, ki so predvidene za kršitelje.

"Po vstopu uredbe v veljavo, 18. maja 2011, bomo v društvu Focus dosledno spremljali njeno izvajanje. Pomembno je, da so kupci avtomobilov dobro informirani o vplivu, ki ga ima avtomobil, ki ga kupujejo, na okolje. Nenazadnje je od emisij vozila odvisen tudi davek, ki ga ob nakupu plačajo," pojasnjuje Benčina. Dodaja še: "Ocenjujemo, da bodo ljudje na tak način bolje obveščeni o okoljskih vplivih avtomobilov in motivirani za zmanjšanje pritiska svojega avtomobila na okolje, kar je rešitev, ki bo pomenila čistejše in bolj zdravo življenjsko okolje ne le za nas, temveč tudi za naše zanamce.“

[1] Focus društvo za sonaraven razvoj je neodvisno, nevladno, neprofitno in nepolitično združenje posameznikov. Naše delo zajema naslednja področja: podnebne spremembe, energija, mobilnost ter podnebne spremembe in razvoj.

***

Kontakt: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
Več informacij: Marjetka Benčina, [email protected], 031 398 803

Sporočilo za medije v pdf. obliki najdete tukaj.