Poročilo Freezing climate change, ki ga je po naročilu okoljevarstvene organizacije WWF pripravil Wuppertal Institute, predstavlja konkretne korake za zmanjšanje evropskih emisij toplogrednih plinov za 33 % do leta 2020. WWF poudarja, da ima lahko boj proti spreminjanju podnebja velike koristi za Evropo – od manjše odvisnosti od uvoženih virov energije do nižjih stroškov v številnih sektorjih in več delovnih mest v sektorju obnovljivih virov energije.

"Doseganje tega cilja ni povezano le z razpoložljivimi tehnologijami, temveč tudi z velikimi in trdnimi odločitvami," je povedal Oliver Rapf, vodja EU enote za podnebje in energijo pri WWF. "Z ambicioznimi politikami, močnim sistemom trgovanja z emisijami ter obveznimi cilji za energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije bo Evropa postala učinkovito, varno in čisto okolje za življenje in delo." Zato WWF poziva EU, da sprejme kakovostno podnebno politiko, katere jedro je močan sistem trgovanja z emisijami, spremljajo pa ga smernice, ki promovirajo obvezne cilje energetske učinkovitosti in pravno ter davčno podporo obnovljvim virom energije. "Takšna politika bo v pomoč svetovnim naporom, da se povprečna temperatura dvigne za manj kot 2 °C nad predindustrijsko raven, obenem pa bo pomagala obnoviti in okrepiti vodstvo EU v mednarodnih podnebnih pogajanjih," je še dodal Oliver Rapf.

Poročilo kaže, da je povpraševanje po energiji v EU mogoče zmanjšati za 20 % do leta 2020, ne da bi bila ogrožena življenjski standard ali gospodarstvo. Brez takojšnjega ukrepanja bo raba energije naraščala 1.46 % letno, medtem ko bi lahko upadala za 0.4 % letno – če bi le bile sprejete pravilne politike.

Gospodinjstva bi lahko prihranila petino svoje energije s primerno izolacijo, učinkovitejšim gretjem ali hlajenjem in učinkovitejšimi gospodinjskimi napravami. Energetika bi lahko svoje izpuste zmanjšača za več kot polovico, če bi se več investiralo v obnovljive vire energije, soproizvodnjo in varčevanje z energijo. Obnovljivi viri energije, kot so biomasa, vetrna ali vodna energija, imajo potencial, da namesto z letno stopnjo 1.8 % rastejo po 6.1 % stopnji letno.

Ker je pri rabi obnovljivih virov energije nasprotovanje lokalnih skupnosti še vedno ena od največjih ovir, so v Fokus društvu za sonaraven razvoj pripravili novo brošurico z naslovom Vključevanje lokalnih skupnosti v financiranje OVE. Brošurica na kratko povzema bistvo lokalnega lastništva objektov za izrabo OVE in predstavlja primer dobre prakse. V številnih državah po Evropi so ravno v lastništvu lokalne skupnosti našli odgovor na problem nasprotovanja lokalne skupnosti objektom za izrabo OVE. Brošurica je brezplačno na voljo na www.prihodnostjeobnovljiva.org