Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Focus, društvo za sonaraven razvoj, sta v okviru projekta
Dobimo se na postaji [1] za šolsko leto 2012/2013 razpisala nagradni natečaj za najboljše izdelke dijakov z naslovom »Za prijaznejši javni potniški promet« ter nagradno ‘Tekmovanje za najbolj trajnostno mobilno srednjo šolo’. Na obeh razpisih je skupaj sodelovalo 9 slovenskih srednjih šol.

V tekmovanju za najbolj trajnostno mobilno šolo je sodelovalo 5 slovenskih srednjih šol (Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad Ljubljana, Šolski center Krško – Sevnica, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina), ki so se zavezale, da bodo v okviru svojih zmožnosti spodbujale trajnosten način prihoda v šolo tako zaposlenih kot dijakov. Pri tem se je najboljše odrezala Srednja šola Vena Pilona iz Ajdovščine z ekipo dijakov: Anita Birsa, Urša Vetrih, Maruša Štokelj, Mateja Škrlj, Emina Čibukčiæ, Karin Fišer Lackovič, Blaž Benedik, Vid Marinič, Ana Marija Novak, Anja Ferjančič, Petra Koren, Evelin Ternav, pod mentorstvom profesorice Karmen Lemut. Dijaki so si s spodbujanjem uporabe javnega potniškega prometa (JPP), kolesa in pešpoti do šole, zbiranjem podatkov o načinih prihoda v šolo med dijaki in zaposlenimi, sodelovanjem z lokalnimi oblastmi pri postavitvi kažipotov iz postaj JPP do šole, pripravo predstavitve dobrih praks med zaposlenimi na šoli za oglaševanje na šolskih TV ter promocijo svojih aktivnosti v drugih medijih, za nagrado prislužili dve mestni kolesi.

Ker nočemo biti pasivni in ker osveščenost o trajnostni mobilnosti na šoli in širše še ni na visoki ravni, a želimo to izboljšati in ker imajo zaposleni in dijaki na šoli veliko dobrih idej tudi na tem področju, smo se na tekmovanje »Za najbolj trajnostno mobilno šolo« tudi prijavili,” je motivacijo za sodelovanje v projektu opisala mentorica Karmen Lemut iz Srednje šole Vena Pilona.

V okviru natečaja so dijaki v skupinah oblikovali izdelke na temo javnega potniškega prometa in njegove promocije. Na natečaju je sodelovalo 12 skupin dijakov, ki so na svojstven način opozorili na problematiko prometa, prispevali k ozaveščanju o pomenu javnega potniškega prometa ter predlagali rešitve. Zmagovalci natečaja so dijaki Šolskega centra Krško – Sevnica – Alen Kodrič, Domen Mirt, Nika Božič, Tjaša Zorko, Matic Medvešek, Jure Levstik, Ervin Tršelič pod vodstvom mentorice Veronike Gradišek, s filmčkom ‘Levstikovo popotovanje od Radeč do Krškega’ [2]. Za zmago v natečaju jim je bila podeljena nagrada, in sicer povratne vozovnice za vlak do evropskih mest v vrednosti 400 evrov.

»Mladi nezavedno prevzemajo navade in vrednote staršev ter njihov življenjski stil. V tem stilu je na žalost tudi želja, skoraj potreba po individualnih in individualiziranih oblikah prometa, predvsem po prevozu z avtomobili. Ne čudi torej, da dijaki sploh ne znajo razmišljati in delovati drugače kot odrasli, četudi so nesporni dokazi, da je tak promet dražji in za okolje bolj obremenjujoč. Dokler dijakov k takemu razmišljanju ne spodbudimo. Potem se odpre nov svet, nov pogled, ki so ga pripravljeni goreče zagovarjati in tudi živeti.« je projekt komentirala mentorica Veronika Gradišek.

Projekt Dobimo se na postaji sofinancira EU iz Kohezijskih skladov.

***

OPOMBE:

[1] Projekt Dobimo se na postaji je del projekta Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu javnega potniškega prometa” Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

[2] Filmček Levstikovo popotovanje od Radeč do Krškega si lahko ogledate tukaj.

KONTAKT:

Barbara Kvac, [email protected], 059 071 325

VEČ INFORMACIJ:

Katarina Otrin, [email protected], 059 071 327

rsz_podelitevmzip_054_1_.jpg

podelitevMZIP_042_1.JPG