Čeprav se svetovni voditelji v Koebenhavnu decembra 2010 niso uspeli dogovoriti o pravičnem, ambicioznem in pravno zavezujočem podnebnem dogovoru, okoljske nevladen organizacije menimo, da takšen dogovor še vedno potrebujemo. Potrebno se je zavedati, da je za uspešno naslavljanje podnebnih sprememb globalni pristop nujen. Vloga in odgovornost svetovnih vlad in ZN je, da zaščitijo najbolj ranljive države, skupnosti in ekosisteme pred posledicami vse hujših podnebnih sprememb. Vlade morajo pokazati pripravljenost postaviti globalni interes pred svojimi nacionalnimi in vzpostaviti ponovno zaupanje javnosti v njihovo sposobnost in voljo do spopadanja s podnebnimi spremembami.

Okoljske nevladne organizacije zato menimo, da je potrebno na prihajajoči mednarodni podnebni konferenci v Cancunu doseči konsenz o ključnih vsebinskih vprašanjih ter dogovor o procesu, ki bo pripeljal do sprejetja pravičnega, ambicioznega in pravno zavezujočega dogovora do konca leta 2011, ki mora stopiti v veljavo najkasneje do konca leta 2012.

Vsebinske odločitve morajo vsebovati pomembne elemente mehanizmov ali okvirov ukrepanja na področju prilagajanja, deforestacije, financiranja podnebnega ukrepanja, zmanjševanja izpustov, merjenja, poročanja in spremljanja ter prenosa tehnologij. Za nov globalni podnebni dogovor je ključnega pomena vprašanje financiranja ukrepanja v državah v razvoju. V Cancunu mora biti ustanovljen nov podnebni sklad ter sprejeta odločitev o višini potrebnih sredstev.

Procesne odločitve morajo vsebovati časovnico in delovni program nadaljnjih pogajanj, ki bodo privedla do sprejetja končnega dogovora v letu 2011. Opredeljena mora biti tudi pravna oblika tega dogovora. V Cancunu pa bo morala biti sprejeta tudi odločitev o naslednjem ciljnem obdobju Kjotskega protokola. Potrebno bo oblikovati tudi dogovor o pravilih, ki bodo bistveno povečala okoljsko integriteto protokola.

Okoljske nevladne organizacije pričakujemo kot rezultat cancunske konference tudi sklep, ki bo priznal velik razkorak med ponujenimi cilji posameznih držav ter cilji, ki so potrebni za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb glede na znanstvena spoznanja.

Mednarodnih podnebnih pogajanj v Cancunu se bo kot predstavnica Focus društva za sonaraven razvoj in članica slovenske delegacije udeležila Barbara Kvac.

V času konference bomo javnost dnevno obveščali o dogajanju na blogu: www.podnebje.blogspot.com.

Za direkten kontakt z Barbaro Kvac prosim kontaktiraje predstavnico za odnose z javnostmi društva Focus, Anelo Bešo, na [email protected] ali 031 204 595.

V soboto, 4.12.2010, bomo ob Svetovnem dnevu akcije, v okviru kampanje Ukrepaj zdaj!, izvedli ulično akcijo, na kateri bomo slovenske okoljske organizacije predale zahteve glede mednarodnih podnebnih poganja v Cancunu ministru za okolje RS. Več informacij sledi v začetku naslednjega tedna.