sporočilo za javnost * * * za objavo takoj

Jutri vstopamo v predvolilno bitko za mandat, v katerem se bomo morali odločiti, ali bomo podnebni sistem našega planeta prepustili propadu, ali ga bomo s pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem poskušali stabilizirati. Ker se pomembnosti te odločitve zaveda le malo politikov, poskuša Focus društvo s kampanjo Big Ask  (Velika zahteva) že od maja letos opozarjati na pomen teme podnebnih sprememb v volilnem času.

V okviru današnje akcije so predstavniki društva s kolesi obiskali sedeže devetih strank , jih opozorili na pomembnost reševanja problema podnebnih sprememb ter jim predstavili zahtevo za sprejetje podnebnega zakona, ki bo določil cilje zmanjšanja emisij za Slovenijo. V skladu z znanstvenimi ugotovitvami morajo biti ti cilji vsaj 30 % zmanjšanje emisij do leta 2020 ter vsaj 80 % zmanjšanje do leta 2050 in sicer z domačimi ukrepi. Zakon mora predpisati tudi vsaj 4 % letne cilje zmanjšanja emisij ter strog način spremljanja izvajanja.

Na velikem termometru  so simbolično prikazali za koliko se utegne dvigniti povprečna globalna temperatura, če bi se Slovenija ravnala po predvolilnih programih posameznih strank in bi se podobno obnašale tudi ostale razvite države. S tem so strankam pokazali, da so nezadovoljni z njihovim pristopom do podnebnih sprememb.

V Focusu so preverili predvolilne programe desetih strank, ki se z jutrišnjim dnem podajajo v boj za volilne glasove in sicer SDS, SD, Nsi, DeSUS, LDS, Zares, SNS, SMS, Lipa in SLS. Z razočaranjem ugotavljajo, da večina strank problema podnebnih sprememb ni prepoznala kot eno ključnih razvojnih vprašanj, ki že ima, in bo imelo tudi v prihodnje, posledice za naše gospodarstvo, družbo in okolje.

»Rezultati pregleda volilnih programov so nas razočarali. Vse stranke bi nas popeljale v podnebno katastrofo, saj nobeden od političnih programov ne postavlja ciljev, ki bi bili dovolj ambiciozni za stabilizacijo podnebja,« je povedala Barbara Kvac, vodja kampanje Big Ask.

V dosedanjem poteku kampanje Big Ask, katerega namen je bil postaviti problem podnebnih sprememb med pomembne volilne teme, je več kot 2200 ljudi spraševalo politične stranke, ali delamo dovolj, da bi preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb, zakaj še nimamo podnebnega zakona in kaj bodo naredile, če bodo izvoljene. V društvu so stranke pozvali, da pred volitvami na ta vprašanja odgovorijo v predvolilnih razpravah.

»Še vedno je čas, da stranke odgovorijo na vprašanja svojih volivcev. Kot volivci in volivke zahtevamo, da postane podnebje ena od osrednjih tem letošnjih volitev. Strinjamo se, da je pomembno rešiti vprašanje korupcije v Sloveniji, vendar je v tem trenutku bistveno bolj pomembno, kako bomo rešili vprašanja varnosti naših domov, polj in morda celo življenj pred neurji in točo, dostopa do trajnostne energije, naraščajočih cen hrane in dostopa do mobilnosti za vse skupine prebivalstva. Odpirajte ta vprašanja v predvolilnih razpravah,« je stranke pozvala predsednica društva, Lidija Živčič. 

Več informacij in kontakti:

Dopis za stranke je na voljo tukaj. Več o kampanji Big Ask je na voljo tukaj.

Barbara Kvac, [email protected], 040 722 149
Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

(1) Big Ask je vseevropska kampanja organizacije Friends of the Earth Europe, ki se ji v Sloveniji pridružuje Focus društvo za sonaraven razvoj. Cilj kampanje Big Ask je sprejetje zakona, ki bo določil cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za Slovenijo. V skladu z znanstvenimi ugotovitvami morajo biti ti cilji vsaj 30 % zmanjšanje emisij do leta 2020 ter vsaj 80 % zmanjšanje do leta 2050 in sicer z domačimi ukrepi. Zakon mora predpisati tudi vsaj 4 % letne cilje zmanjšanja emisij ter strog način spremljanja izvajanja. Več na focus.si.

(2) Termometer predstavlja razpon zvišanja povprečne globalne temperature od 0 do + 6 ºC glede na predindustrijsko povprečje. Stranke smo razvrstili glede na naslednje:

postavljen cilj  dvig globalne povprečne temperature glede na predindustrijsko raven
– 30 % z domačimi ukrepi in pomoč pri omejevanju emisij v državah v razvoju (*)  2.0 – 2.4 ºC
– 30 % z domačimi ukrepi in uporaba prožnostnih mehanizmov (*)  2.4 – 2.8 ºC
– 10 do – 20 % z domačimi ukrepi in uporaba prožnostnih mehanizmov (*)  2.8 – 3.2 ºC
BAU (- 20 % in več prožnosti)  3.2 – 6.0 ºC
ni podnebnih ciljev  nad 6.0

 

(*) Predpostavke o dvigu temperature na osnovi podatkov iz četrtega poročila medvladnega panela za podnebne spremembe, vse razvite države imajo enak cilj, v državah v razvoju pa pride vsaj do odklona od izhodiščnih emisij.