PROGRAM:

13:30 – 13:45 Uvodni prispevek Dovolj: Preplet različnih kriz kot osnova za drugačne poti razvoja

          Živa Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj

13:45 – 15:15 Panelna razprava “Dovolj količine, več kakovosti”

Panelisti:
► Matjaž Hanžek, bivši Varuh človekovih pravic
► dr. Luka Omladič
► Dušan Semolič, ZSSS (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
► dr. Aleksandar Kešeljeviæ, Ekonomska fakulteta Ljubljana
► mag. Marjana Dermelj, SVRE (Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve)

Ključna vprašanja:
Kakšen bi moral biti naš razvoj, da bi omogočal kakovostno življenje, obenem pa bi ostal znotraj družbenih in okoljskih meja? Ali je nenehna gospodarska rast sploh mogoča? Ali je neenakomerna porazdelitev dohodkov lahko pravična? Ali obstaja političen model, ki bi zagotovil, da bi vlade delale za ljudi, ne pa kapital?

15:15 – 15:30 Odmor

15:30 – 17:30 Panelna razprava “Predvolilni pogledi strank na razvojne izzive Slovenije”

Panelisti:
► predstavnik Zares, Bogdan Biščak
► predstavnik LDS, Uroš Petohleb
► predstavnik SLS, Franc Bogovič
► predstavnica TRS, Hermina Krt
► predstavnika DESUS, Janez Benčina in Saša Geržina
► predstavnik SMS, Darko Krajnc
► predstavnik SDS, Žiga Turk
► predstavnik/ca SD*
► predstavnik/ca SNS*
* Čakamo na potrditev.

Ključna vprašanja:
Kateri so trije največji razvojni izzivi Slovenije in na kakšen način jih bomo naslovili? V kateri od trenutnih razvojnih usmeritev vidijo stranke izhod iz krize? Kakšni so pogledi strank na energetsko prihodnost Slovenije, možnosti za samooskrbno gospodarstvo in reševanje problema brezposelnosti skozi krajšanje delovnega časa?