Na sramotilnem stebru ponovno postavljamo projekt TEŠ 6 in vse njegove protagoniste. Tokrat na račun predragih TEŠ6 odložitev oz. ustavitve gradnje hidroelektrarn.

Kot je bilo pričakovati, cena naložbe v TEŠ6 še vedno raste in je že presegla 1,2 milijarde evrov. To so tokrat potrdili na Holdingu Slovenskih elektrarn:

”Ugotovljeno je bilo, da investicijski program za TEŠ 6 ni upošteval dejanskega stanja, ki izvira iz pogodbenih obveznosti z več dobavitelji. Investicijski program je upošteval le podražitve na osnovi inflacije, ne da bi pri tem obdelal tudi potencialne podražitve  zaradi sprejetih eskalacijskih klavzul. Ta napaka je bila odpravljena s programom obvladovanja tveganj, ki so ga izvedli na HSE in je bil z njim seznanjen tudi nadzorni svet družbe dne 29.11.2010. Iz tega izhaja, da je iz naslova eskalacijske klavzule, ob do sedaj poznanih gibanjih cen na borzah materialov, tveganje iz tega naslova v tem trenutku 96 mio EUR, medtem ko je bilo v investicijskem programu planiranih zgolj 42 mio EUR za obdobje petih let. Ključno pri tem je leto 2011, v katerem bi ob nadaljevanju rasti cen materialov prišlo do dodatnih odstopanj glede na navedene številke. Ugotovimo lahko, da se dejansko stanje od planiranega razlikuje že za 50 mio EUR in da je za tak znesek v tem trenutku tudi že višja investicijska vrednost projekta.” (Sporočilo za javnost HSE, 1.12.2010)

Kot je za Dnevnik povedal Dean Besednjak, vodja HSE-jevega odbora za aktivni nadzor naložbe v blok 6:

"Gre za oceno končne vrednosti projekta (op.: 1,232 milijarde evrov) po tekočih cenah ob upoštevanju maksimalne eskalacije do konca gradnje. Čeprav je ta ocena orientacijske narave in se bo torej še spreminjala, je bistveno bolj realna kot cena, ki je navedena v investicijskem načrtu." (Dnevnik, 26.11.2010)

Cena projekta TEŠ6 nenehno raste. Pred časom so jo ocenili na 1,17 milijarde EUR, potem ko so vodilni pri projektu zagotavljali, da cena v nobenem primeru ne bo presegla 1,2 milijarde EUR. Vendar zgodilo se je to, na kar smo mnogi opozarjali. V prihodnosti se bo cena projekta po vsej verjetnosti še nekajkrat povišala, že sedaj pa ceno ocenjujemo kot ekstremno previsoko za naložbo v preživeto tehnologijo, ki izkorišča fosilne vire, namesto da bi sredstva namenili v okoljsko bolj sprejemljivo učinkovito rabo energije, s čimer bi zmanjšali porabo energije, ter v obnovljive vire energije. Da ne govorimo o tem, da cena še vedno ne vsebuje nekaterih ključnih stroškov, kot so na primer stroški zajemanja in skladiščenja ogljika.

Naravnost šokanten in nesprejemljiv pa je sledeči del sporočila za javnost HSE iz dne 1.12.2010:

”HSE skupaj s hčerami z vsem svojim premoženjem v celoti jamči izvajalcem in dobaviteljem ter bankam na tem projektu (op.: TEŠ6). Izpostavljenost HSE v primeru optimistične višine investicijske vrednosti, 1,2 milijarde evrov, je enaka višini celotnega kapitala skupine HSE. V primeru prekoračitev investicijskih stroškov (projekt ima drsno skalo) pa bo izpostavljenost presegla kapital družbe. Zaradi izpostavljenosti HSE v tem projektu bodo odloženi, v primeru podražitev pa v celoti onemogočeni drugi projekti HSE, potrebni za energetsko oskrbo države in izpolnjevanje EU obvez (HE na Srednji Savi, HE na Muri, ČHE Kozjak).”

Zaključimo lahko, da bodo na račun okoljsko sporne, preživete tehnologije izkoriščanja premoga najslabše kvalitete z nizko kurilno vrednostjo, odloženi načrti glede hidroelektrarn, ki zagotavljajo okoljsko manj sporno, z vidika toplogrednih plinov pa mnogo bolj sprejemljivo, električno energijo. Na vse vpletene apeliramo, naj sredstva, ki so namenjena projektu TEŠ6, raje vložijo v obnovljive vire energije, ki bodo razen zagotavljanja potrebne elektrike, zagotovili tudi izpolnjevanje EU obvez glede obnovljivih virov energije. Nerazumljivo se nam zdi zakaj bi morala bila čista energija talec umazane…

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!