Spoštovani,

Focus društvo za sonaraven razvoj je razvilo kalkulator ekološkega in ogljikovega odtisa, s katerim si lahko posamezniki izračunajo koliko površine rodovitne zemlje posameznik potrebuje zato, da zadovolji svoje potrebe po hrani in življenjskem stilu ter odložil odpadke, ki jih pri tem pridela ter kakšen je vpliv posameznika na okolje v obliki količine emisij toplogrednih plinov.

Namen kalkulatorja je ljudi ozavestiti o njihovem vplivu na okolje in podnebje ter jih hkrati spodbuditi k bolj trajnostnemu življenskemu stilu.

Kalkulator ekološkega odtisa bomo javnosti predstavili ob letošnjem Dnevu Zemlje, 22. aprila, ko bomo prebivalce Ljubljane z akcijo spodbujali k računanju njihovega odtisa ter jim predstavili načine kako zmanjšati človekov vpliv na okolje in podnebje.

Kalkulator in akcijo želimo predstaviti tudi medijem, zato vas vabimo na tiskovno konferenco, ki bo 22. aprila 2008 ob 10.00 uri v info točki Okoljskega centra na Trubarjevi 50 v Ljubljani.

Več informacij:
Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,
Lidija Živčič