Slovenski E-forum in Fokus

Ljubljana, 9. 12. 2005

Spoštovani!

V Montrealu se končuje letno srečanje pogodbenic Okvirne konvencije OZN o podnebnih spremembah. Državni zbor RS obravnava vladni predlog proračunov za leti 2006 in 2007, v katerem se sredstva za učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov realno zmanjšujejo. Poleg tega se bliža konec leta, v katerem tako Fokus kot Slovenski E-forum nista držala križem rok in lahko brez slabe vesti pod leto potegneta črto. Vse to so razlogi, da vas vabimo na

TISKOVNO KONFERENCO

ki bo v ponedeljek