Trenutno je na sramotilnem stebru Peter Novak,
ker je v TV Dnevniku 3. septembra na vprašanje Kako se spopasti s klimatskimi spremembami? odgovoril: "S klimatskimi spremembami se lahko spopademo samo na ta način, da gradimo svoja naselja in vse svoje aktivnosti na področjih, kjer je možnost, da bi bili zaradi njih prizadeti, minimalna."