Dejan Savić iz Greenpeace Slovenija je uvodoma predstavil podnebne cilje, ki si jih je zadala Evropa – do leta 2050 naj bi emisije toplogrednih plinov zmanjšali za 80 – 95 % – in pomen ukrepanja na regionalni ravni za njihovo realizacijo. Kot iztočnice za razpravo je izpostavil vlogo Primorske pri doseganju ciljev trajnostne energetike, vlogo univerz, podjetij ter potrebne spremembe v načinu življenja.

Predstavnik občine Piran, Boris Kočevar, je poudaril, da je velik problem primorskih občin pri uvajanju trajnostne energetike nizka ozaveščenost prebivalcev. Kljub trudu piranske občine z ozaveščanjem preko medijev, letakov ter brezplačnih predavanj, je odzivnost ljudi majhna. Meni, da bodo zato potrebni novi pristopi, pri čemer pa bolj aktivno vlogo na tem področju pričakujejo tudi od vlade.

Adrijan Bradaš iz podjetja Robotina d.o.o., ki je član Združenja fotovoltaične industrije, je izpostavil, da so koristi vlaganja v fotovoltaiko tako na področju skrbi za okolje kot tudi za gospodarstvo. Panoga fotovoltaike v Sloveniji hitro narašča, od leta 2010 do 2011 se je zaposlenost v panogi zvišala za 100 % in še raste. Hkrati pa je izpostavil, da je ravno Primorska, ki ima najboljše pogoje – sončnost – na repu po inštalirani moči sončnih elektrarn.

Udeleženci razprave so se strinjali, da je energetska učinkovitost ključna ter da je potrebno zmanjšati rabo energije. Gorazd Marinček iz Slovenskega E-foruma je izpostavil, da nam v Sloveniji potencialov ne manjka, saj potrošimo za 54 % več energije na enoto BDP kot je povprečje EU27. Tako kot drugod po Sloveniji, tudi na Primorskem velik potencial predstavljajo stavbe – z boljšo izolacijo in uporabo obnovljivh virov, bi se raba energije lahko bistveno zmanjšala. A so udeleženci izpostavili tudi, da je zaviralec investicij v izboljšanje energetske učinkovitosti stavb nizka cena električne energije – na Primorskem namreč še vedno veliko gospodinjstev za ogrevanje in hlajenje uporablja elektriko.

Udeleženci so izpostavili tudi potrebo po razvoju infrastrukture ter dobri organiziranosti in povezanosti akterjev. Prav slednja na Primorskem precej šepa – akterji se med seboj ne poznajo in ne sodelujejo. Upamo, da se bo to v bližnji prihodnosti spremenilo, saj je dobra organizacija in povezanost ključna za razvoj trajnostne energije na lokalni in regionalni ravni.

Kot primeri dobrih praks v regiji je bila izpostavljena občina Piran, ki je bila nagrajena za ukrepe učinkovite rabe energije in sprotnega razvoja ter vlaganj v obnovljive vire. Omeniti velja tudi podjetje Robotina d.o.o., s sedežem na Kozini, kjer sami razvijajo nove tehnologije, vlagajo v raziskave in si prizadevajo za uveljavitev večje rabe sončne energije. Med drugim razvijajo tudi pripomočke za pametnejšo rabo energije v gospodinjstvih.

***

Dodatne informacije:
Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71 326

Sporočilo za javnost v pdf.

DSC00594.JPG

DSC00596.JPG