Na okrogli mizi (posvetu) z mednarodno udeležbo želimo spodbuditi razpravo o pripravah na Rio+20 v slovenskem in mednarodnem prostoru, kot tudi o okoljskih kriterijih. Po posvetu bomo oblikovali stališča, ki bodo posredovana Ministrstvu za zunanje zadeve.

Janos Tisovszky, direktor, Informacijske službe ZN na Dunaju (UNIS Vienna)
"Konferenca ZN o trajnostnem razvoju (Rio+20): osnovni namen in cilji konference".

mag. Ksenija Škrilec, vodja sektorja, Sektor za globalne izzive, Ministrstvo za zunanje zadeve
”Slovenski pogled na priprave Konference ZN o trajnostnem razvoju (Rio+20)”

Hélène Debbari, predstavnica Eurostepa
”Evropska perspektiva s strani razvojnih nevladnih organizacij na priprave Konference ZN o trajnostnem razvoju (Rio+20)”

Živa Gobbo, predsednica, Focus Društvo za sonaraven razvoj
”Perspektiva na priprave Konference ZN o trajnostnem razvoju s strani slovenskih okoljskih organizacij”

Eyachew Tefera, Direktor, Inštitut za Afriške Študije
”Problem trajnostnega razvoja v državah v razvoju”

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Posvet bo potekal v okviru tedna Afrike. Na dogodek so vabljene nevladne organizacije, študentje, predstavniki MZZ in drugih ministrstev, drugi deležniki.

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe do 22. maja se prosim obrnite na:
Mojco Krisper Figueroa, 040 204 464, [email protected].

Vljudno vabljeni!