Prometni problematiki je v času ETM  podporo bolj ali manj trajnostno izkazala tretjina poslancev Državnega zbora. Preostalim se tematika tudi v času ETM očitno ni zdela dovolj pomembna. Še posebelj bode v oči, da so med slednjimi prav vsi predstavniki Odbora za promet. »Vsekakor smo pričakovali večji odziv od poslancev, ki so člani odbora za promet. Ker od njih v naši akciji ni sodeloval nihče, to zelo nazorno kaže njihov odnos do problematike (ne)trajnostne mobilnosti pri nas,« je povedala Katarina Otrin iz društva Focus.

»Z akcijo smo v društvu Focus želeli poslance spodbudili k zavedanju teže posledic (ne)trajnostne prometne politike. Zato upamo, da bodo poslanci v prihodnje – četudi mogoče v drugačni zasedbi – trajnostni mobilnosti namenili več pozornosti in podpore. Mogoče tudi po zaslugi naše akcije,« je pojasnila Marjetka Benčina iz društva Focus. Obenem želijo v Focusu perečo prometno problematiko približali širši javnosti in z akcijo pokazati, da alternative avtomobilu obstajajo.

Najbolj priljubljena trajnostna alternativa avtomobilu med poslanci je peš-hoja, sledi ji avtobus, še najmanj priljubljeno je kolo. Zgledni kolesarki sta namreč le Breda Pečan, ki je ena izmed zmagovalk tekmovanja za najbolj trajnostno mobilnega poslanca oz. poslanko, in Majda Širca, ki je uporabila najbolj pestro paleto alternativ. Peš hodijo v službo tudi vsi ostali zmagovalci med poslanci Miro Petek, mag. Majda Potrata in Miran Potrč.

»Poslancem se zahvaljujemo za sodelovanje v naši akciji. Zavedamo se, da imajo nekateri poslanci za uporabo alternativ avtomobilu precej boljše pogoje kot drugi, saj javni potniški promet ni enakomerno razvit po vsej državi. Prav to je tudi eno izmed dejstev, ki smo jih želeli z akcijo izpostaviti. Zato veseli zgled poslanke iz Kamnika, ki se v parlament občasno pripeljeje tudi z avtobusom. A želeli bi si, da je takšnih zgledov več,« je poudarila Benčina.

Najštevilčnejšo podporo so prometni problematiki izkazali v poslanski skupini ZARES, ki je tudi osvojila naslov ‘Najbolj trajnostno mobilna stranka’. V akciji je sodelovalo kar 5 od 7 poslancev iz njihovih vrst, vsaj 4 od njih pa so vsaj 3 dni v tednu prišli v službo na trajnostni način. Črno piko sta si prislužili LDS in SLS, saj iz teh dveh strank v akciji ni sodeloval prav noben poslanec.

V društvu Focus ocenjujejo, da je bila akcija uspešno zaključena, čeprav so hkrati razočarani nad odzivom nekaterih poslancev in strank. »Sprašujemo se, ali so naše kolesarske poti prenevarne, javni prevoz neučinkovit, ali gre zgolj za ukalupljeno navado, da se drugače kot z avtom ne da (in mogoče ne spodobi), tudi v času ETM ne? Verjetno vsakega po malo,« je zaključila Otrinova.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, [email protected], tel.: 0590 71 326, mobitel: 040 644 577

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina, [email protected], tel.: 0590 71 327
Katarina Otrin, [email protected], tel.: 0590 71 327


Opombe:
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Splošni cilj kampanje ETM  je spodbujati ozaveščenost javnosti glede nujnosti ukrepanja na področju onesnaževanja iz prometa v mestnem okolju. Pri tem pa ne gre le za vprašanje onesnaženosti zraka in hrupa, ampak tudi za izboljšanje kakovosti življenja v mestih.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.