Trajnostni razvoj pomeni vzdrževanje ravnovesja med vsaj tremi stebri, gospodarskim, okoljskim in družbenim. Glede na to, da v napovedanih reformah ni niti sledu o skrbi za okoljski steber, si želimo, da vlada ne bi zavajala ljudi z govorom o trajnostnem razvoju. Če vlada namerava na vsak način spodbujati gospodarsko rast, se nam ne zdi primerno, da to zavija v embalažo, na kateri piše ‘trajnostni razvoj’. V kolikor pa se vlada resnično zavzema za trajnosten razvoj Slovenije, naj v reforme vključi tudi okolje, saj bo okolje po naših ocenah zaradi napovedanih reform lahko utrpelo veliko škodo.

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!