Tržič, 21. 4. 2017 – Včeraj v večernih urah so svetniki Občine Tržič soglasno sprejeli Celostno prometno strategijo Občine Tržič, ki so jo pripravljali strokovnjaki skupine Konzorcij CPS. Občina je tako dobila prvi celostni strateški dokument za trajnostno načrtovanje prometa in reševanje vseh s prometom povezanih izzivov.

Dokument s pomenljivim naslovom Zelena luč za trajnost je s podporo občine in javnosti oblikovala skupina predstavnikov različnih organizacij, združenih pod ime Konzorcij CPS*. Gre za ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, ki obstoječe metode dopolnjuje z načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja ter skuša doseči večjo kakovost bivanja v občini za naše in prihodnje generacije.

Tema CPS v Tržiču so tisti izzivi, ki so pomembni za občane in obiskovalce. Glavni izzivi v Tržiču so omejena mobilnost starejših, neurejena mobilnost turistov, odsotnost kolesarske infrastrukture, neučinkovit javni potniški promet, neustrezni parkirni režimi, slabo sodelovanje z drugimi gorenjskimi občinami in netrajnostni načini prihoda šolarjev v šolo. Vse naštete probleme so izdelovalci CPS skušali zajeti in poiskati ukrepe za njihovo reševanje v smeri trajnostne mobilnosti, ki vključuje vse skupine ljudi, ne le voznikov avtomobilov.

S sprejetjem strategije je bil narejen prvi korak k celostni prometni ureditvi občine Tržič. Zdaj je naloga občinske uprave, da pri načrtovanju aktivnosti in prerazporeditvi proračunskih sredstev upošteva voljo svojih prebivalcev in nasvete strokovnjakov ter prometno ureja občino Tržič tako, da bo prijetnejša za občane, obiskovalce, gospodarstvo in okolje.

* CPS Tržič izdeluje skupina strokovnjakov iz znanstvenih, nevladnih in izvedbenih organizacij, ki sodelujejo v Koaliciji za trajnostno prometno politiko in so se povezali v Konzorcij CPS. Nosilec posla je Inštitut za politike prostora (IPoP), konzorcijski partnerji pa so Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Socialni marketing Iz principa (DrogArt) in City Studio, d.o.o.

Več informacij:

Urban Jeriha, Inštitut za politike prostora, [email protected], +386 (0) 590 63 683

Celoten dokument: https://focus.si/wp-content/uploads/2017/04/Celostna-prometna-strategija-občine-Tržič.pdf

Ostale povezave:

http://www.trzic.si/projekti/celostna-prometna-strategija.html

www.facebook.com/konzorcij.cps/