Ljubljana/Bruselj, 12. september 2013 – Včeraj, 11. septembra je Evropski parlament na plenarnem zasedanju glasoval za omejitev širjenja rabe biogoriv iz poljščin, obenem pa poročevalki, evropski poslanki Corinne Lepage, ni podelil mandata za pogajanja o sporazumu med državami članicami in Evropsko komisijo. S tem se negotovost o prihodnosti biogoriv v Evropi nadaljuje.

Katarina Otrin, vodja projektov programa Mobilnost pri Focusu, društvu za sonaraven razvoj rezultate glasovanja komentira:

»Rezultati glasovanja postavljajo pod vprašaj voljo Evropskega parlamenta, da popravi zgrešeno politiko EU na področju biogoriv. Dokler sporazum med evropskimi zakonodajalci ne bo dosežen, bo prihodnost biogoriv za investitorje in okolje negotova. Gotovo pa je, da bomo morali Evropejci še nadaljnjih sedem let plačevati za biogoriva, ki onesnažujejo bolj kot fosilna goriva, ki naj bi jih nadomeščala.«

Evropski poslanci so glasovali tudi za vključitev emisij iz posredne spremembe rabe zemljišč (ILUC faktorjev) v Direktivo o kakovosti goriv do leta 2020 ter proti postavitvi kvantitativnih ciljev za biogoriva po letu 2020. Potrdili so 6 % omejitev rabe biogoriv pridelanih na kmetijski zemlji za doseganje cilja obnovljivih virov energije v transportu, ki ne velja zgolj za rastline, ki se uporabljajo v prehrani, ampak tudi za vse ostale rastline, ki jih je potrebno pridelati na zemlji. Omejitev je bila določena z namenom, da se omeji pritisk na prisvajanje zemljišč po svetu zaradi biogoriv, ki se uporabljajo v Evropi, s tem pa zmanjša sečnja gozdov in emisije toplogrednih plinov. S tem so zvišali 5 % zgornjo mejo, ki jo je predlagala Evropska Komisija.

Anita Ramšak, vodja področja Človekovih pravic in razvojnega sodelovanja pri Ekvilib Inštitutu, na dogajanje v Evropskem parlamentu pravi:

»Potrditev 6 % zgornje meje na uporabo hrane za transportna goriva je sicer dala signal, da se morajo konvencionalna biogoriva postopoma opustiti. Vendar pa višanje te meje, v primerjavi s predlogom Evropske komisije, kaže na nekonsistentnost evropskih politik in njenih odločevalcev, saj si na eni strani prizadevamo za naslavljaje lakote in revščine po svetu, na drugi strani pa še vedno preveč podpiramo politike, ki spodbujajo rabo hrane v transportu, prisvajanje zemlje ter vnašajo negotovosti na področje cen hrane in prehranske varnosti.«

Društvo Focus in Ekvilib Inštitut se pridružujeta evropskim nevladnim organizacijam pri pozivu odločevalcem, da podprejo upoštevanje vseh emisij iz biogoriv in s tem popravijo zgrešeno EU politiko na področju biogoriv za vselej.

***

KONTAKT:

Barbara Kvac, [email protected], tel.: 0590 71 325


VEČ INFORMACIJ:

Katarina Otrin, [email protected], tel.: 0590 71 327

Anita Ramšak, [email protected], tel.: 01 430 3751