Prekomerna potrošnja v razvitem svetu je povod za agresivno širitev območij izkoriščanja in pridobivanja surovin. Vse hujše pomanjkanje naravnih virov ter agresivnejši načini izkoriščanja le-teh ogrožajo lokalne skupnosti po svetu. V povprečju je vsak teden ubit en aktivist, ki se bojuje za okoljsko pravičnost in zaščito človekovih pravic.

»Najbolj prizadete so revne, marginalizirane avtohtone skupnosti, ki nimajo politične moči, da bi si zagotovile okoljsko pravičnost in zdravje. V okoljske konflikte je vpletenih preko 2000 korporacij in finančnih institucij iz razvitih držav, a njihovo število raste tudi v državah v razvoju,« pravi Lidija Živčič iz društva Focus.

Med zgodbami opustošenja okolja, političnega zatiranja in preganjanja aktivistov je mogoče najti nekaj primerov, kjer je zmagala okoljska pravičnost, vendar pa je takšnih le 17 % primerov iz zemljevida.

Zemljevid prikazuje tudi okoljske konflikte v Sloveniji, ki jih ni malo. Poleg najbolj odmevnih (TEŠ 6, JEK in odlagališče RAO, Volovja reber, Lafarge Cement, Mežica), so tu še Cinkarna Celje, hitra cesta skozi Braslovče, Salonit Anhovo, črna odlagališča itn. Praktično v nobenem Slovenskem primeru pa ni zmagala okoljska pravičnost.

»Energetski lobiji in okoljsko sporna podjetja pri nas uporabijo vsa sredstva, da onemogočijo sodelovanje javnosti in zaradi želje po čim večjem dobičku pozabijo na okolje. Odgovornost za politične odločitve, ki so takšne projekte odobrile, ostajajo nekaznovane,« komentira situacijo v Sloveniji Živčičeva.

Zemljevid bistveno olajša iskanje informacij, povezovanje skupin s podobnimi problemi in povečuje vidnost okoljskih konfliktov. Prav tako se ga lahko uporablja pri poučevanju in zagovorništvu. Cilj je, da bi zemljevid dopolnili še z ostalimi, prav tako konfliktnimi območji in primeri, da bi organizacije in strokovnjaki vnesli čim več informacij iz območij, ki trenutno niso pokrita na zemljevidu.

–KONEC–

Za več informacij:

Lidija Živčič, društvo Focus
E:
[email protected]
T: 01 515 40 80

Leah Temper, koordinatorica zemljevida EJOLT
E: [email protected]
T: +34(0)672262646


Opombe:

Projekt EJOLT raziskuje vzroke za naraščajoče okoljske konflikte na različnih ravneh, z namenom ugotavljanja, kako te konflikte preusmeriti v skupne napore za okoljsko trajnost. EJOLT je mednarodni projekt, financiran iz programa FP7, ki vključuje 23 organizacij s celega sveta, vodilni partner pa je Univerza v Barceloni.


Zemljevid: http://ejatlas.org/
Projekt EJOLT: http://www.ejolt.org/

FB: https://www.facebook.com/ejolt
Twitter:
https://twitter.com/EnvJustice