Programska vodja organizacije T&E Nuša Urbančič je dejala: "Naftna industrija je grozila, da bo ta direktiva za dolar zvišala ceno sodčaka nafte in prisilila rafinerije v zaprtje, vendar niso podali nikakršnih dokazov o verodostojnosti teh trditev. A neodvisna študija ugotavlja, da je bilo opravljenega že večina predvidenega poročanja, potrebnega za to zakonodajo, in da bi bili administrativni stroški popolnoma zanemarljivi."

"Zadnji predlog Komisije dejansko omogoča cenejšo sledenje ciljem zmanjševanja emisij, saj naftni industriji ponuja celo vrsto možnosti za njihovo zmanjševanje: zmanjševanje izgorevanja, manjši uvoz virov z visoko vsebnostjo ogljika, kot je katranski pesek (tar sands), ter uvajanje čistejših proizvodnih procesov. V interesu EU in industrije – v kolikor smo resni glede zmanjšanja emisij v prometu – je, da prepoznajo, da visokoogljična nafta nima prihodnosti."

Direktiva o kakovosti goriv, ki jo je EU odobrila leta 2009, za naftne družbe določa cilj  zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz proizvodnje goriv v prometu za 6 odstotkov do leta 2020. Oktobra 2011 je Evropska komisija predlagala podrobna pravila za izvajanje ciljev, ki vključujejo zahteve glede poročanja in tako imenovane privzete vrednosti za emisije ogljika iz različnih virov fosilnih goriv. Visoki viri ogljika so dobili višje vrednosti za ogljik, razen če proizvajalci dokažejo, da je njihov proizvod čistejši. Na primer, privzeta vrednost naravnega bitumna (katranskega peska) je 23 odstotkov višja od vrednosti, določene za konvencionalno surovo nafto. Kanada, ki je eden glavnih proizvajalcev nafte iz katranskega peska, se tako glasno bori proti novim pravilom EU.

Srečanje tehničnih strokovnjakov držav članic 23. februarja z namenom doseči dogovor o novih pravilih je spodletelo. Komisija sedaj pregleduje naslednje korake z ministri za okolje iz 27 držav članic EU, ki bodo o tem odločali še letos.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71326

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj, [email protected], 0590 71327
Nuša Urbančič, Transport&Environment, [email protected], +32 (0)2 893 0846 (v slovenščini)

Priloge:
– Izvleček študije v slovenščini
– Celotna študija: »An assessment on effort needed and cost to oil companies« v angleškem jeziku


Opomba:
[1] http://www.transportenvironment.org/publications/report-administrative-burden-fuel-quality-directive