Postani član ali članica

Vabljeni! Focusu se lahko pridružite kot redni ali podporni član ali članica. Redni član ali članica lahko postane vsak, ki podpira vizijo, cilje ter dejavnosti društva in hkrati v pristopni izjavi opredeli, da želi aktivno sodelovati v dejavnostih društva. V primeru, da redni član ali članica več kot eno leto ne sodeluje v aktivnostih društva se njegovo članstvo avtomatično spremeni v podpornega člana oz. članico. Pravice rednih članov in članic so: da se udeležujejo vseh dejavnosti društva, da volijo in so voljeni v organe društva, da sodelujejo pri vsebinski koordinaciji delovanja društva, da so seznanjeni s programom društva ter [več ...]

7. 4. 2015|
Go to Top