Šišenska promenada, ki poteka od Celovških Dvorov do Koseškega bajerja, je glavna sprehajalna os za več kot 20.000 prebivalcev Šiške ter veliko dnevnih obiskovalcev rekreacijskih območij. Koseška cesta je edini del te pešpoti, kjer poteka tudi motorni promet. Pešci so jo vzeli za svojo, kar večkrat vodi v konflikt z vozniki avtomobilov.

Na uličnem festivalu je potekala tudi delavnica, na kateri so udeleženci razpravljali o možnih rešitvah ureditve ulice. »Iskanje rešitev in pogovori s prebivalci, ki se jih problematika neposredno tiče, sta ključna pri urejanju prostora in prometa. Soočenje različnih pogledov uporabnikov prostora razkriva, kaj vse je potrebno upoštevati in kako povečati sožitje med pešci, kolesarji in vozniki motornih vozil,« pravi ena od organizatork, Tatjana Marn z Inštituta za politike prostora ter dodaja: »Dogodki v javnem prostoru so tudi odlična priložnost za krepitev družbene povezanosti sosesk.«

Ni naključje, da se festival odvija na Dan okolja. Naraščajoč motorni promet zavzema pretežni del javnega prostora v mestih, povečuje količino asfaltiranih in tlakovanih površin na račun zelenih površin, in je največji porabnik energije v naši državi. Ob tem motorni promet temelji na fosilnih gorivih in je tako eden največjih krivcev za onesnažen zrak v mestih. Ljubljana je zaradi tega še posebej izpostavljena, saj je Evropska komisija že večkrat opozorila na preseganje mejnih vrednosti onesnaženja zraka s trdimi delci. Negativni vplivi onesnaženosti se najbolj odražajo na zdravju ljudi, s tem pa se niža kakovost bivanja.

Marjeta Benčina iz društva Focus pravi: »Ljubljana je prejemnica številnih ”zelenih” nagrad zaradi njene usmeritve k trajnostni mobilnosti. Žal se to ne opazi pri izboljšanju kakovosti zraka. Pozitivne ukrepe izvaja predvsem v središču mesta, glavni problemi pa ostajajo v mestnih četrtih, ki so tudi del Ljubljane in kjer živi največ prebivalcev.«

Organizatorji bodo končno poročilo delavnice o prometni ureditvi predali odgovornim na Mestni občini Ljubljana. Upajo, da bodo pristojni upoštevali pobude lokalnih prebivalcev, in da bodo v bodočih prometnih ureditvah upoštevali načela trajnostnega razvoja.

– KONEC –

OPOMBE:
Organizatorji: IPoP – Inštitut za politike prostora in Focus, društvo za sonaraven razvoj. Izvedbo dogodka sofinancira Mestna občina Ljubljana.
Spletna stran Uličnega festivala Koseze:
www.ipop.si/ulicni-festival-koseze

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina, društvo Focus, T: 059 071 327, M: 031 398 803, E:
[email protected]
Tatjana Marn, IPoP – Inštitut za politike prostora, T: 059 063 682, M: 041 391 447, E:
[email protected]