Hrastnik, 7. april 2022 – V Hrastniku bo letos pričela delovati največja skupnostna sončna elektrarna v državi. Občina Hrastnik bo kot prva slovenska občina svojim občanom in občankam ponudila možnost, da se vključijo v energetsko zadrugo ter proizvajajo in se oskrbujejo z električno energijo s pomočjo sonca. Zeleno luč za ustanovitev zadruge so na včerajšnji seji prižgali tudi občinski svetniki.

Občina Hrastnik se vse bolj usmerja od rjavega k zelenemu in trajnostnemu. Na tem področju je občina že naredila nekaj pomembnih korakov, ima pa še velike načrte. Sedaj so načrti za zeleni trajnostni prehod zajeti tudi v strateškem konceptu Zeleni hrast, ki ga je na včerajšnji seji potrdil občinski svet. V skladu s konceptom bo občina še v tem mesecu ustanovila Energetsko zadrugo Zeleni hrast, pri čemer sodeluje s Sončno zadrugo in Focusom, društvom za sonaraven razvoj. Zadruga bo pomemben člen pri spodbujanju rabe obnovljivih virov energije v občini Hrastnik.

Župan Marko Funkl je ob potrditvi strateškega koncepta izpostavil: »S konceptom Zeleni hrast želimo poudariti zavezanost Občine Hrastnik k zelenemu trajnostnemu prehodu. S takšno usmeritvijo dolgoročno na prvo mesto postavljamo občanke in občane ter njihovo kvaliteto bivanja ter se trudimo biti na kakšnem področju med najnaprednejšimi v državi. Prepričan sem, da je postavitev skupnostne sončne zadruge odličen prvi korak na poti v zeleno prihodnost.«

Prvi projekt novoustanovljene energetske zadruge bo postavitev skupnostne sončne elektrarne s kapaciteto 300 kW na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik (OŠ NHR). V to energetsko skupnost se bodo lahko, zaradi specifik uredbe o samooskrbi, vključili odjemalci električne energije, ki so priključeni na isto transformatorsko postajo (TP ŠOLA LOG) kot OŠ NHR.

Skupnostna sončna elektrarna v Hrastniku bo prva skupnostna zadružna samooskrbna sončna elektrarna v Sloveniji. Ponudila bo možnost proizvajanja lastne električne energije iz sonca tudi za tiste, ki nimajo lastne strehe za postavitev sončne elektrarne. Občina bo za elektrarno zagotovila lokacijo, občanke in občani pa se bodo lahko vključili v skupnost OVE ter na ta način proizvajali lastno električno energijo. Vsi vključeni v skupnost OVE, tako občina in šola kot vključene občanke in občani, bodo pri tem tudi prihranili, obenem pa zagotovili koristi za okolje v obliki znižanja emisij CO2.

»Ključno pri zadrugah je, da so upravljane demokratično po principu en član, en glas. Ravno zaradi tega so najprimernejše za izvajanje skupnostnih projektov rabe obnovljivih virov. Zaradi svojega demokratičnega upravljanja namreč zagotavljajo, da se finančne in družbene koristi ohranjajo v lokalnem okolju, se pravi pri občankah in občanih,« o pomenu zadružnega modela pravi Tomaž Zver iz Sončne zadruge.

Električna energija, ki jo bo sončna elektrarna proizvajala, se bo po principu neto meritev odštevala od porabljene energije odjemalcev, ki bodo vključeni v projekt. To se bo sodelujočim pri projektu poznalo pri stroških električne energije. V obdobju prvih 15 let se jim bo skupen strošek, ki ga imajo s porabo električne energije, znižal za približno 30 %, po izteku tega obdobja pa za približno 65 %, saj bo kredit za elektrarno odplačan. Življenjska doba takšne elektrarne je predvidoma 25−30 let.

Prednosti skupnostnih elektrarn poudarja tudi Tomislav Tkalec iz društva Focus: »Koristi skupnostnih sončnih elektrarn so večja energetska samozadostnost, zmanjšanje negativnega vpliva proizvodnje električne energije na okolje in zdravje ljudi ter spodbujanje lokalnih zelenih delovnih mest. Ključno za takšne projekte je, da imajo koristi tako sodelujoči pri projektu kot tudi sama lokalna skupnost, kjer bo projekt izveden.«

Vrednost investicije je ocenjena na 235 tisoč evrov. Način financiranja vključuje začetne vložke vključenih odjemalcev v višini 150 evrov na 1 kW kapacitete, s čimer se bo pokrilo približno 20 % investicije. Nadaljnjih 20 % bo pokritih s sofinanciranjem Ministrstva za infrastrukturo v sklopu javnega razpisa za nepovratna sredstva za sončne elektrarne, preostalih 60 % pa bo pokritih s kreditom. Predviden čas izgradnje sončne elektrarne je v poletnih mesecih 2022.

 

Care4clmate

 

 

 

Aktivnost v Hrastniku okoljska organizacija Focus podpira v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE(LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta..