Poročilo, ki nosi naslov A critical examination of the investment proposal for Unit 6 of the Sostanj power plant (Kritičen pregled predloga investicije v 6. blok TEŠ) [1], je pripravilo nizozemsko svetovalno podjetje CE Delft [2]. Ker so v vsakem investicijskem načrtu izračuni močno odvisni od predpostavk, ki so vključene v model, sta organizaciji CEE Bankwatch Network [3] in Focus [4] naročili CE Delft da pregleda investicijski program za TEŠ 6 ter ugotovi, ali so bili vsi ključni ekonomski elementi ocenjeni pravilno.

Poročilo navaja, da je v investicijskih izračunih nekaj metodoloških napak. Cene lignita so ocenjene prenizko, poraba lignita je podcenjena od leta 2028 dalje, prav tako so podcenjeni stroški CO2, ker procesni izpusti iz razžvepljevalnih naprav, ki bodo po letu 2020 predmet avkcije, niso vključeni. Program vsebuje tudi predpostavko, da bo učinkovitost izkopa lignita naraščala, vendar pa ta predpostavka ni utemeljena. Rezultat so podcenjene cene lignita. Druga neutemeljena predpostavka je, da bo za višek proizvedene elektrike (1000 GWh) vedno povpraševanje na mednarodnem trgu. 

Geert Warringa iz CE Delft, eden od avtorjev poročila, svari: ‘‘Rezultati naše analize notranje stopnje donosa kažejo, da bi metodološko pravilen izračun znižal stopnjo s 7,59 % na 6,91 %. Neutemeljene predpostavke omogočajo povečanje tveganj. Če se vsa tveganja uresničijo, lahko stopnja pade celo na malo več kot 5 %.’’

‘’Če bi bila izračunana pravilno, bi bila stopnja donosa nižja od 7 %, ki jih dokazuje TEŠ, ter daleč pod stopnjo 9 %, ki jo je zahtevala Vlada v aprilu 2011 kot pogoj za državno poroštvo. Zato projekt ne bi smel dobiti državne podpore v obliki državnega poroštva,’’ izpostavlja Lidija Živčič iz Focusa. Poudarja še: ‘’Poročilo navaja, da investicijski program ne sledi načelom analize stroškov in koristi, ker ni podane realistične alternative za investicijo. Investicijski program ne dokazuje, niti da je investicija v blok 6 najboljša alternativa, ki bi jo kazalo podpreti z državnim poroštvom in prevzeti tveganje na državo, niti da je TEŠ 6 najboljša alternativa za oskrbo z energijo v Sloveniji.’’

“Študija kaže, da sodelovanje bank EBRD in EIB v projektu ni dokaz zanesljive ekonomske ocene projekta. Prejšnje slovenske vlade niso naredile domače naloge in če se projektu podeli državno poroštvo za posojilo EIB, bodo za napake plačali slovenski davkoplačevalci s svojim denarjem. Sedaj, ko se razkrivajo nove napake v izračunih ekonomskih osnov za TEŠ 6, imata javni evropski banki možnost prepoznati svojo začetno napako in se iz tega slabega projekta umakniti, dokler še lahko. Če k napakam, ki jih ugotavlja poročilo, prištejemo še napake v naročilih za TEŠ 6, ugotovimo, da lahko ta projekt povzroči resno škodo ugledu EBRD in EIB,” povzema Piotr Trzaskowski iz CEE Bankwatch Network.

Ob predstavitvi poročila je Marko Kumer – Murč, umetnik iz Šoštanja in član društva Smehomat, postavil umetniško instalacijo ‘Gole lutke’ na Kongresnem trgu v Ljubljani. ‘Lutke v zadimljeni komori predstavljajo prebivalce in prebivalke Šoštanja, ki bodo zaradi TEŠ 6 še nekaj desetletij dlje vdihavali onesnažen zrak. Lokalni prebivalci so lutke v rokah interesnih skupin in lobijev, ki so ponazorjene z varnostniki, ki varujejo lutke v onesnaženi komori. Te skupine zasledujejo svoje ekonomske interese, ljudje pa bodo zaradi tega še dolgo časa živeli v onesnaženem okolju,’’ opisuje svojo instalacijo Murč.

***

Poročilo A critical examination of the investment proposal for Unit 6 of the Sostanj power plant je dostopno tukaj.

KONTAKT:
Urška Žmauc, [email protected],  tel.: 0590 71 326 begin_of_the_skype_highlighting            0590 71 326      end_of_the_skype_highlighting , GSM: 040 644 577 begin_of_the_skype_highlighting            040 644 577      end_of_the_skype_highlighting

VEČ INFORMACIJ:
Lidija Živčič, [email protected], tel.: 01 515 40 80 begin_of_the_skype_highlighting            01 515 40 80      end_of_the_skype_highlighting

Opombe:
[1] Poročilo je na voljo na www.cedelft.eu in focus.si. Poročilo sta naročila CEE Bankwatch Network in Focus, društvo za sonaraven razvoj in sicer s finančno podporo European Climate Foundation.
[2] CE Delft je neodvisna raziskovalna in svetovalna organizacija, ki je specializirana za razvijanje inovativnih rešitev za okoljske probleme. Ustanovljena je bila leta 1978 kot neprofitna organizacija. CE Delft je finančno neodvisna organizacija, ki deluje brez subvencij. Široka paleta strank – vlade, industrija in nevladne organizacije – najde rešitve pri CE Delft, saj prepoznavajo strokovna znanja in izkušnje organizacije ter cenijo njen neodvisen pristop. Več na njihovi spletni strani.
[3] Več o  organizaciji CEE Bankwatch Network na njihovi spletni strani.
[4] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.