Focus vabi na posvet

Energetska revščina skozi pravico do energije in pravično energetsko tranzicijo

22. avgusta 2023 v Slovenskem etnografskem muzeju – upravna stavba, Metelkova 2, Ljubljana

 

Za uspešno spopadanje z energetsko revščino je potrebno spoznanje, da vzroki zanjo segajo globlje od triade »nizki dohodki – slaba energetska učinkovitost – visoki stroški«, ki predstavlja običajni okvir naslavljanja energetske revščine. Vzroki energetske revščine so strukturni in segajo vsaj na področja socialnih politik, politike enakosti spolov, politike dela, energetske, podnebne, davčne, socialne, stanovanjske, okoljske in zdravstvene politike.

Na posvetu Energetska revščina skozi pravico do energije in pravično energetsko tranzicijo želimo z domačimi in tujimi strokovnjaki odgovoriti na vprašanje, v kakšnem obsegu sta lahko pravica do energije in pravična energetska tranzicija strukturna odgovora na energetsko revščino.

Posvet bo zaključni dogodek mednarodnega projekta EmpowerMed, ki ga koordinira Focus.

Program posveta, ki ga bo moderirala novinarka Kristina Božič:

8.45 – 9.00 Registracija udeleženk in udeležencev
9.00 – 9.10 Uvod v dogodek
9.10 – 9.50
Pravica do energije: je lahko odgovor na energetsko revščino?
Profesor Stefan Buzarovski, ENPOR project, Univerza v Manchestru
9.50 – 10.30
Kako lahko pravičen energetski prehod naslovi energetsko revščino?
dr. Rachel Guyet, CIFE/Sciences Po
10.30 – 11.10
Energetska revščina z vidika spola
dr. Saska Petrova, ENPOR project, Univerza v Manchestru
11.10 – 11.30 Odmor
11.30 – 11.50
EmpowerMed: zaključna sporočila projekta
dr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj
11.50 – 12.10
Slovenija: naslednji koraki za naslavljanje energetske revščine
Mag. Erik Potočar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
12.10 – 13.00 Vodena razprava
13.00 – 13.30 Kosilo in mreženje

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, je pa potrebna registracija, ki jo naredite tukaj najkasneje do 18. avgusta 2023.

Del dogodka bo potekal v angleščini – če potrebujete prevajanje, označite v prijavnici.

Več informacij na [email protected].

 

Vljudno vabljeni!

 

Več o projektu EmpowerMed in energetski revščini najdete tukaj.

 Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija CINEA niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.