Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, PIC, IPoP in Focus

 vabimo na

Javni posvet o predlogu Zakona o podnebnih spremembah: Kakšen podnebni zakon potrebujemo?

v torek, 18.7.2023, ob 13:30, v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok, Koper

ali preko Zooma (povezavo prejmete ob registraciji).

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) v okviru priprave Zakona o podnebnih spremembah pripravlja vsebinski posvet ter k aktivnemu sodelovanju pri pripravi vsebin zakona vabi vse področne strokovnjake, deležnike ter zainteresirano javnost. Za MOPE posvete izvajamo PIC, IPoP in Focus.

Skladno z zavezo države (Dolgoročna podnebna strategija RS), da do 2050 doseže podnebno nevtralnost, je MOPE začelo s pripravo sistemskega zakona o podnebnih spremembah, ki bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje ter poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji. Predlog novega zakona bo obsegal rešitve za učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih pravnih aktov (Pariški sporazum, Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja), vsebine vezane na prenos zakonodaje EU v slovenski pravni red, vsebine, ki morajo biti urejene za uresničitev nacionalnih podnebnih ciljev ter določbe, vezane na vzpostavitev strukture, vloge in sodelovanja z relevantnimi deležniki.

Na strokovnem posvetu bo predstavljeno gradivo, v katerem bodo prikazana osnovna področja urejanja zakona, še posebej pa bodo v ospredju tisti njegovi vidiki, kjer je bistvena osvetlitev problematike z gledišča različnih segmentov družbe.
Jedro posveta bo delavnica, kjer bomo skupaj iskali najboljše in tudi konkretne rešitve za čimbolj celostno in domišljeno ureditev posameznih vrzeli, potreb in vprašanj.

 

Program posveta:

13.30 Uvodni nagovor in predstavitev
gradiva o Zakonu o podnebnih spremembah
Andrej Gnezda, v.d. direktorja Direktorata
za podnebne politike, Ministrstvo za okolje,
podnebje in energijo
13.50 Predstavitev načina dela Aljoša Petek, PIC
13.55 Prvi delavniški del: razdelitev udeležencev na skupine in ciljna
razprava o posameznih poglavjih zakona
Ekipa moderatork in
moderatorjev PIC, IPoP in Focus
14.35 Premor s kavo in prigrizki
14.50 Drugi delavniški del: ciljna razprava o posameznih vidikih zakona in
oblikovanje osnutkov konkretnih predlogov
Ekipa moderatork in
moderatorjev PIC, IPoP in Focus
15.30 Predstavitev zaključkov skupin in možnost komentiranja
16.00 Zaključek

 

Udeležba je brezplačna. Prijava je obvezna, opravite jo TUKAJ.