Spoštovani!

V okviru evropskega spletnega projekta Naše podnebje (OurClimate) bo do 28. avgusta potekala moderirana spletna razprava o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova osebna vozila. Namen razprave je objavljanje in razpravljanje o mnenjih, stališčih, pobudah in vprašanjih državljanov, deležnikov, nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti, katerih povzetek bo skupaj s konkretnimi vprašanji posredovan Odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI), ki je pristojno za pripravo dopolnil na predlog uredbe.

2. septembra bo v Strasbourgu potekala javna razprava (prenos v živo preko e-konference), na kateri bodo člani odbora Evropskega parlamenta ENVI odgovarjali na konkretna vprašanja in predloge, ki so bili podani v spletni razpravi.

V razpravo se lahko vključite v slovenskem delu portalu http://www.ourclimate.eu (potrebna registracija, ki traja 3 minute).

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Simon Delakorda, moderator, Inštitut za elektronsko participacijo
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj
Zoran Mihajloviæ, Studio 12

Ozadje razprave:

Na evropskih cestah je trenutno 220 milijonov avtomobilov, ki v zrak izpustijo 12 odstotkov skupnih emisij ogljikovega dioksida v EU. Cestni promet je tako drugi največji sektor po izpustih toplogrednih plinov v Evropi ter hkrati eden glavnih krivcev za podnebne spremembe, onesnaženje, hrup in nesreče. Navkljub prizadevanjem Evropske unije po zagotavljanju večje učinkovitosti vozil in velikemu napredku avtomobilske tehnologije, da bi se zmanjšale emisije CO2, je zaradi proizvodnje večjih in močnejših avtomobilov sedanja povprečna emisija osebnih avtomobilov v EU 160g CO2 na kilometer.

Evropski parlament bo na septembrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu glasoval o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil.

Predlog uredbe predvideva poleg ostalih ukrepov tudi zmanjšanje izpustov za nove osebne avtomobile 125 g CO2/km do leta 2015 in načrt z dolgoročnim ciljem, da se doseže 95 g CO2/km do leta 2020 in zaželenih 70 g CO2/km do leta 2025. Uredba prav tako predvideva sistem kazni za avtomobilske proizvajalce, katerih avtomobili bodo izpuščali prekomerne emisije. Kazni se bodo porabile za financiranje raziskovalnih dejavnosti na področju zelenih energetskih tehnologij.

Sprejetje predloga uredbe bi za prebivalce EU in Slovenije pomenilo, da bi se že v bližnji prihodnosti vozili z manjšimi, manj luksuznimi, manj zmogljivimi in manj varnimi avtomobili, ki pa bi bili po drugi strani varčnejši, cenejši in prijaznejši okolju. Prav tako se bo izboljšala energetska varnost EU, povečale se bodo ekološke inovacije in kvalitetna delovna mesta.

Ne glede na to, se okoljevarstvenim organizacijam zdijo predlagani cilji premalo ambiciozni, saj ne zagotavljajo zadostne učinkovitosti in zmanjšanja emisij, velik del avtomobilske industrije v Evropski uniji (v Nemčiji in Veliki Britaniji) pa meni, da bi sprejetje uredbe pomenil velik investicijski razvojni pritisk po uvajanju novih tehnologij, opuščanju obstoječih avtomobilskih programov in zmanjšanju notranje (v odnosu do francoskih in italijanski proizvajalcev) kot tudi globalne konkurenčnosti (azijska avtomobilska industrija), kar bi lahko pripeljalo do izgube delovnih mest in socialnih pritiskov v teh državah.

Dodatne informacije:

Besedilo Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova osebna vozila.

Strategija EU na področju zmanjšanja izpustov CO2 iz avtomobilov.

Članek Prihodnost je v "zelenih" avtomobilih (26.6.2008).

Vodič CO2 in avtomobili – predstavitev problematike, podatki, trendi, stališča deležnikov (v angleškem jeziku, za dostop potreba registracija na portalu OurClimate..eu).

Podrobnejša navodila z obrazcem za sodelovanje najdete tukaj: /Vabilo_e-razprava_C02_avtomobili.doc Vabilo_e-razprava_C02_avtomobili.doc
.