Kraj: spletna konferenca prek platforme Zoom (povezavo dobite ob registraciji na dogodek)

Čas: sreda, 25. 5. 2022, 10.00–12.30

Lokalni odločevalci imajo vodilno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Do leta 2030 naj bi namreč na urbanih območjih živelo že več kot 70 odstotkov prebivalcev EU, poleg tega pa so mestne oblasti bližje ljudem kot večina drugih. Gre za upravljavske organe, ki najbolje razumejo potrebe lokalnega prebivalstva, zaradi česar lahko sprejemajo politike, k so prilagojene dejanskim lokalnim okoliščinam. Toda za učinkovito in pravočasno izvajanje podnebnih in energetskih ukrepov na lokalni ravni je bistvenega pomena dolgoročno načrtovanje. Na ta način lahko občine opredelijo ključne probleme, najpomembnejše ukrepe ter najprimernejše časovne načrte za zeleni prehod.

V obdobju, ko je poročilo IPCC iz lanskega februarja izpostavilo že obstoječe škodljive vplive podnebnih sprememb in ko morajo javni akterji zaradi ruske vojne v Ukrajini razmisliti o odvisnosti od fosilnih goriv, ki financirajo vojaški napad in pospešujejo globalno pregrevanje, so ambiciozni ukrepi za podnebno, energetsko in družbeno pravičen prehod bistvenega pomena.

V teh okoliščinah imajo ključno vlogo pobude, kot je Konvencija županov (angl. Covenant of Mayors; CoM), katere podpisniki so se zavezali k pripravi in izvedbi akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP) do leta 2030. Toda realne okoliščine v smislu veščin, obveznosti, virov in preprek se med občinami razlikujejo. Poleg tega pa je bilo, kar zadeva podnebno‑energetske ukrepe in cilje, podnacionalnim ravnem doslej žal namenjene premalo pozornosti. Okoljska organizacija Focus in konzorcij LIFE Unify z namenom pospešitve lokalnih podnebnih ukrepov v Evropi organizirata regionalno konferenco o najboljših praksah na področju razvoja in izvajanja akcijskih načrtov SECAP.

V prvem delu konference bodo predstavljene dobre prakse pri razvoju načrtov SECAP, pri čemer bo poudarek na dobrih praksah v kontekstu nezadostne institucionalne podpore ter omejenih zmogljivosti, finančnih virov in orodij, ki lahko občinam pomagajo pri oblikovanju, prilagajanju in krepitvi svojih podnebnih in energetskih ciljev. V drugem delu konference se bomo osredotočili na dobre prakse izvajanja ukrepov v okviru načrtov SECAP. Dogodek se bo zaključil z okroglo mizo, kjer bomo govorili o tem, kako pospešiti lokalne podnebne in energetske ukrepe.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Obvezna je registracija preko tega obrazca.

Program konference

 

Kontakt za dodatne informacije: [email protected], 01 515 40 80

Konferenca bo potekala v okviru projekta LIFE UNIFY – Bringing the EU together on climate action (LIFE18 GIC / BE / 001190 LIFE UNIFY), ki je financiran iz evropskega programa LIFE.