Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi mobilnosti.

Promet je z 32 % deležem v nacionalnih izpustih toplogrednih plinov med sektorji z največjim vplivom na podnebne spremembe. Z naraščanjem prometa se veča poraba goriva, povečujejo pa se tudi onesnaženje, hrup, zastoji, nesreče in poraba prostora. Če želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov v prometu, bomo morali korenito spremeniti naše navade glede opravljanja poti in trošenja stvari.  Promet posega v vsa področja naše družbe in bo kot tak eden izmed najtrših orehov, ki jih bomo morali streti ob prehodu v nizkoogljično družbo. Tudi v javni upravi.

Na delavnici vam bomo pomagali odgovoriti na vprašanja:

  • Kakšne so posledice naših potovalnih navad na podnebje?
  • Kaj je trajnostna mobilnost in kako jo udejanjiti pri vašem delu?
  • Kako izdelati mobilnostni načrt?
  • Kako pri zaposlenih spodbujati pešačenje in kolesarjenje ter uporabo javnega prevoza za prihod na delo in s tem poskrbeti tudi za njihovo zdravje?
  • Kako zmanjšati službene poti z letalom?
  • Koliko nas resnično stane osebni avto?

Vabljeni vsi javni uslužbenci, ki upravljate z vašo organizacijo (splošne službe), vodje ali zaposleni v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujejo s prometno problematiko ter vsi, ki vas zanima koncept trajnostne mobilnosti, da se nam pridružite

9. septembra 2020 od 9.00 do 12.30 V Slovenskem Etnografskem muzeju – Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana (upravna muzejska hiša, 2. nad.)

PRIJAVE ZARADI ZAPOLNITVE MEST NISO VEČ MOŽNE

V primeru zaostritve ukrepov zaradi epidemije Covid-19, bomo delavnico izvedli preko videokonferenčnega spletnega orodja Zoom. Udeležba na delavnici je brezplačna. Za več informacij nam pišite na [email protected].

Veselimo se srečanja z vami!

Program delavnice

Ura Tema  Predavatelj
8:45 Registracija udeležencev
9:00 Pozdravni nagovor Patricija Muršič
predstavnica Ministrstva za okolje in prostor,
vsebinska vodja projekta Care4climate
9:10 O projektu, predstavitev smernic Marjeta Benčina
Focus, društvo za sonaraven razvoj
9:40 Podnebne spremembe in promet dr. Renata Karba
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
10:00 Kaj je trajnostna mobilnost?
Politike, organizacija, posamezniki
Marjeta Benčina
Focus, društvo za sonaraven razvoj
10:30 Odmor s pogostitvijo
11:00 Mobilnosti načrti v javnih institucijah dr. Aljaž Plevnik
Urbanistični inštitut RS
11:40 Aktivno na delo Nela Halilović,
Inštitut za politike prostora
12:00 Zmanjševanje števila poti z letalom dr. Jonas Sonnenschein
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
12:20 Vprašanja in zaključki

Vabilo je na voljo tukaj.

Kako trajnostno na delavnico?

————————————————————————————————————————–

Upoštevamo principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da na delavnico pridete peš ali se pripeljete s:

  • kolesom: najbližja postajališča sistema Bicikelj: št. 10 (Masarykova), št. 17 (Ilirska), št. 16 (Zaloška)
  • mestnim avtobusom: v bližino hotela vas pripelje več prog mestnih avtobusov, najbližje je postajališče Friškovec na Masarykovi (vozni red)
  • vlakom in medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red). Muzej je od glavne železniške in avtobusne postaje oddaljen 10 min hoje.
  • avtomobilom (in s sopotniki): na voljo so parkirišča na obrobju Ljubljane z avtobusnimi povezavami (P + R: Parkiraj in se pelji z avtobusom). Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za sopotništvo.

 

 

Opombe
————————————————————————————————————————–

Na delavnici vam bomo predstavili tudi gradivo: »Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika«.

Trajnostna mobilnost v javni upravi je druga izmed osmih delavnic za javne uslužbence, ki se bodo v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajale vsako leto do leta 2026. Vsaka delavnica bo imela poudarek na drugi tematiki, ki naslavlja blaženje podnebnih sprememb.

LIFE IP CARE4CLIMATE je integralni projekt, ki bo s pomočjo ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja ključnih deležnikov, spodbudil izvajanje ukrepov, na podlagi izvedbe katerih bo Slovenija dosegla cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030. V projekt se je pod vodstvom MOP povezalo 15 partnerjev, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k učinkovitejšemu izvajanju Operativnega programa za zmanjševanje toplogrednih plinov in nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014–2020 in s tem pripomogli, da bomo v Sloveniji lažje dosegli zastavljene cilje.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Več informacij o projektu CARE4CLIMATE najdete na uradni spletni strani projekta.