Vabilo na delavnico o
STALIŠČIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ O OBNOVLJIVIH VIRIH ENERGIJE
» Ali je obnovljivo tudi zeleno? «

Zaradi politik podpore razvoju rabe obnovljivih virov ter zaradi visokih cen nafte tudi v Sloveniji narašča interes za rabo obnovljivih virov energije. Pri tem se pogosto kot edini kriterij izpostavlja, da gre za proizvodnjo energije, ki ne povzroča emisij CO2, vendar pa to ne sme pa pomeniti, da je že zgolj zaradi tega proizvodnja »čiste« energije lahko izvzeta iz demokratičnih postopkov umeščanja projektov v prostor. To prav tako še ne pomeni, da morajo takšni projekti zagotovo dobiti podporo okolje- in naravovarstvenikov, ne glede na druge okoljske in naravovarstvene kriterije. »Obnovljivost« nekega vira ne bi smela kar vnaprej odtehati morebitnih drugih okolje- in naravovarstvenih slabosti določenega projekta kot tudi ne nesorazmernih mikro- in makroekonomskih pomanjkljivosti.

Da bi vzpostavili skupen okvir nevladnih organizacij za trajnostno rabo obnovljivih virov energije, pripravljamo Regionalni center za okolje – REC, Slovenski E-Forum, SEF in Fokus društvo za sonaraven razvoj v okviru projekta Obnovljivi viri energije in nevladne organizacije – enotnost v različnosti? delavnico »Ali je obnovljivo tudi zeleno?«.

Delavnica »Ali je obnovljivo tudi zeleno?« bo potekala 20. februarja 2006 ob 13. uri v hotelu Emonec na Wolfovi 12 v Ljubljani.

Na delavnici želimo soočiti mnenja in stališča nevladnih organizacij o trajnostni rabi obnovljivih virov energije in jih vključiti v nastajajoči osnutek stališča nevladnih organizacij o obnovljivih virih energije. Osnutek stališča in več informacij o projektu pa si je mogoče ogledati tukaj.

Delavnica bo potekala po naslednjem programu:

13.00 – 13.30 Uvod – ozadje projekta