Kdaj: 12. maj, od 10.00 do 13.30

Kje: Spletna aplikacija Zoom (povezavo pošljemo naknadno po prijavi)

V Sloveniji se trenutno sprejema Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki predvideva predčasni konec rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Letnica, ki je bila predlagana v sklopu javne obravnave, je bila postavljena v leto 2033, medtem ko sta bili v osnutku dokumenta predvideni še letnici 2038 in 2042. Projekcije cen emisijskih kuponov kažejo, da TEŠ zaradi finančnih bremen ne bo mogel delovati niti do 2030. Zelo realna je možnost, da bo potrebno tako termoelektrarno kot rudnik zapreti predčasno tj. pred letnico predvideno v strategiji, kar bo imelo številne izredno negativne učinke na delavke in delavce ter lokalno skupnost, ki bo zaradi odlašanja z zaprtjem, nepripravljena na predčasno zapiranje. 

Čeprav je opuščanje premoga v Evropi v naslednjem desetletju tako z vidika podnebja kot ekonomičnosti obratovanja termoelektrarn neizogibno, nekatere vlade z izhodom iz premoga odlašajo. Njihov argument je, da je premog ključnega pomena za energetsko varnost in gospodarstvo, ter da ob prehitri časovnici opuščanja za delavce in skupnost ne bo ustrezno poskrbljeno.

Toda ob celovitem planiranju ukrepov, vključevanju prizadetih delavcev in lokalnih skupnosti ter proaktivni vlogi sindikatov in lokalnih odločevalcev, je pravočasno in za vse pravično opuščanje premoga mogoče. Prakse po Evropi kažejo, da lahko med različnimi akterji usklajeno  prestrukturiranje premogovnih regij prinaša pozitivne učinke – od bolj zdravega življenjskega okolja in splošnega izboljšanja kakovosti bivanja, povečanja socialne vključenosti, izboljšanja javnih storitev do zmanjšanja brezposelnosti in revščine. 

V razpravi, ki o opuščanju premoga poteka v Sloveniji, se deležniki osredotočajo predvsem na letnico opuščanja premoga in razloge zanjo, pogrešamo pa razpravo o proaktivni vlogi sindikatov in lokalnih odločevalcev pri načrtovanju pravočasnega in pravičnega prestrukturiranja regije.

Da bi odprli prostor tudi za ta vidik, v okoljski organizaciji Focus v okviru projekta LIFE Unify, 12. maja med 10.00 in 13.30 organiziramo konferenco na temo pravočasnega in pravičnega izstopa iz premoga. Na tej bomo osvetlili ključne argumente za pravočasno opuščanje premoga in predstavili trenutne trende v Evropi ter na podlagi dobrih praks pristopa lokalnih odločevalcev in sindikatov v nekaterih drugih evropskih državah iskali konkretne pristope, ki lahko zagotovijo pravočasno in za vse pravično prestrukturiranje premogovnih regij.

PROGRAM

 

Obvezna je prijava preko spletnega obrazca: https://forms.gle/EFaRSsBYHHBB1znx6

Dogodek bo potekal v angleškem in slovenskem jeziku, zagotovljeno bo tolmačenje iz angleškega v slovenski jezik in obratno.

 

     

Konferenca bo izvedena v okviru projekta LIFE UNIFY “Bringing the EU together on climate action” in je financirana iz Evropskega programa LIFE.