Sodelovanje javnosti v odločanju o jedrski energiji in jedrski varnosti je zelo pomembno, vendar pa je za to

potrebno imeti učinkovit dostop do procesov, informacij, znanja in študij. Z namenom, da se osvetli pomen

sodelovanja javnosti, obenem pa se predstavijo nekatera jedrska tveganja, ki so prisotna v Sloveniji, smo

pripravili konferenco ”Jedrska energija in sodelovanje javnosti”.

Konferenca bo potekala po naslednjem programu:

9.00 – 9.10 Uvodni nagovor

Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

9.10-11.00 Primeri sodelovanja javnosti v upravljanju jedrskih tveganj v Sloveniji

Poročilo IRSN o seizmičnih tveganjih v Krškem

dr. Oona Scotti, IRSN

Sodelovanje javnosti v jedrskih postopkih in stališče do IRSN poročila

dr. Andrej Stritar, Uprava RS za jedrsko varnost

Sodelovanje javnosti v jedrskih postopkih v Franciji

Yves Lheureux, Asoociation Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information – ANCCLI

Primer sodelovanja javnosti pri odlagališču NSRAO v Sloveniji

dr. Metka Kralj, ARAO, in dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede

Kako dobro je vključena javnost?

Jan Haverkamp, Greenpeace

11.00-11.30 Odmor

11.30-13.00 Razprava o sodelovanju javnosti v jedrskih postopkih

Moderatorka:

dr. Nadja Železnik, REC Ljubljana

Panelisti:

dr. François Besnus ali dr. Ludivine Gilli, IRSN

Gilles Heriard-Dubreuil, ANCCLI

Jan Haverkamp, Greenpeace

dr. Metka Kralj, ARAO

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave pa sprejemamo do 29.11.2013 na [email protected]. Dogodek bo

potekal v angleškem jeziku, vendar pa bo po potrebi organizirano prevajanje (prosimo, da ob prijavi

navedete, če želite prevajanje). Za več informacij smo vam na voljo na [email protected] in 01 515 40 80.

Vljudno vabljeni!