Spoštovani predstavniki medijev,

Evropska unija je Evropsko leto za razvoj 2015 postavila kot rok za dosego razvojnih ciljev novega tisočletja, pa tudi leto, v katerem se bo mednarodna skupnost dogovorila o prihodnjem globalnem okviru za odpravo revščine in trajnostni razvoj. Trgovanje po načelih pravične trgovine je ena pomembnih rešitev problemov ne le v državah v razvoju, temveč tudi doma. 9. maja bomo praznovali Svetovni dan pravične trgovine.

Ob tej priložnosti vam želimo predstaviti projekt društva Focus »Etični potrošnik v supermarketu – Supply Cha!nge – za pravične trgovske verige«, s katerim želimo doseči, da je čim več izdelkov trgovskih verig skladnih z načeli pravične trgovine. Trgovina, ki temelji na prodaji lokalnih izdelkov, ima manjše negativne vplive na okolje in lokalno skupnost, hkrati pa veča samooskrbo in prehransko varnost države.

Naš cilj je tudi ozavestiti in informirati potrošnike o etični potrošnji in v ta namen organiziramo mednarodni fotonatečaj VIZIHRANIJA, ki bo s svojimi nagradami gotovo zanimiv za širšo javnost.

Predstavili vam bomo še 10 načel pravične trgovine, povabili na FAIRTRADE piknik in hkrati predočili problematiko lokalne oskrbe.

Z vami bomo:

– Živa Gobbo
predsednica društva
Focus in vodja programa Globalna odgovornost in potrošnja

– Živa Lopatič
strokovnjakinja na področju pravične trgovine v Sloveniji, predstavnica Zadruge
Buna, 3MUH in Pravičnotrgovinske zadruge Odjuga

– Boris Uranjek
predsednik Združenja za ekološko kmetovanje SV Slovenije, predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine / Inovativni mladi kmet 2014

Več info: [email protected], T: 059 071 327, M: 031 398 803

Vabljeni!

Ponudili vam bomo pravično in odlično pripravljeno kavo ter pravično pečeno pecivo.

3_muhe_pravicna_trgovina.png Evropsko_leto_2015.png EYD_motto_SL.png Urad_vlade_RS_za_komuniciranje__300_dpi_1.jpg

Dokument je nastal s podporo Evropske unije. Njegova vsebina je v domeni društva Focus in v nobenem primeru ne odraža mnenja Evropske unije. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015.