V zadnjih desetletjih se je ena področju se je na področju trajnostnosti in družbene odgovornosti podjetij zgodilo veliko sprememb, ki so vplivale na poslovanje in prakse podjetij. Številne nove direktive na evropski ravni prehajajo tudi v slovenski pravni red. V nastajanju je nova direktiva o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD), ki bo naslovila zaščito človekovih pravic in okolja v globalnih vrednostnih verigah podjetij iz EU.

Kako bo nova direktiva CSDDD vplivala na slovenska podjetja?

Kakšne so njene implikacije na slovenski pravni in poslovni prostor?

V sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani smo pripravili priročnik z usmeritvami glede skrbnega pregleda podjetij, za katerega upamo, da bo uporabno orodje pri razvoju in izvajanju trajnostnega poslovanja podjetij.

“Ta priročnik je nujno branje za vse. Jaz sem priročnik z veseljem prebrala, zato lahko njegovo strokovno vsebino samo pohvalim in jo zelo priporočam za uporabo v praksi tudi vam!”
mag. Anita Hrast, soustanoviteljica in direktorica IRDO–Inštituta za razvoj družbene odgovornosti

Skupaj s Centrom vas vabimo na spletno srečanje S skrbnim pregledom v podjetjih do trajnostnosti, kjer bomo predstavili:

  • izsledke raziskave med slovenskimi podjetji, ki smo jo izvedli skupaj s Centrom poslovne odličnosti
  • izsledke raziskave o vplivu nove direktive o skrbnem pregledu na podjetja glede trajnostnosti na slovenska podjetja
  • zakonodajni okvir prihajajoče direktive in njen vpliv na slovenski pravni in poslovni prostor
  • priporočila za slovenska podjetja.

Potekalo bo na platformi ZOOM v torek, 12. 3. 2024, od 14.00 do 15.30.

PROGRAM

14:00 – 14:05  Uvodni nagovor – mag. Živa Kavka Gobbo, predsednica Focusa, društva za sonaraven razvoj in moderatorka srečanja
14:05 – 14:20 Predstavitev prihajajoče direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti – Elena Lunder, strokovna sodelavka, Focus, društvo za sonaraven razvoj in soavtorica publikacije S skrbnim pregledom do trajnostnosti: priročnik z usmeritvami
14:20 – 14:35 Predstavitev izsledkov raziskave med slovenskimi podjetji in priporočila – doc. dr. Marko Budler, mag. gosp. inž., ZNS in Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, avtor publikacije S skrbnim pregledom do trajnostnosti: priročnik z usmeritvami
14:35 – 14:50 Umestitev direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CSDDD) v slovensko zakonodajo – prof. dr. Jernej Letnar Černič, Nova Univerza
14:50 – 15:30 Razprava z vsemi sogovorniki in diskusija z vprašanji

 

Udeležba na srečanju je BREZPLAČNA, potrebna pa je PRIJAVA. Prijavljenim bomo povezavo poslali na elektronski naslov dan pred srečanjem.

Za dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete na [email protected].

 

Aktivnost je podprta s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014–2021. Vsebina projekta Brez izkoriščanja je v izključni odgovornosti društva Focus in ne odraža nujno stališč sofinancerjev.