Focus v sodelovanju s Prostorožem in Inštitutom za politike prostora – IPoP

vabi na posvet

Poletna energetska revščina: problem in ukrepi

v četrtek, 6. julija 2023 ob 9. uri, v Slovenskem etnografskem muzeju na Metelkova 2.

 

Zaradi podnebnih sprememb postajajo vročinski valovi nova značilnost naših poletij. V EU si približno petina prebivalstva (več kot 100 milijonov ljudi) poleti ne more privoščiti udobno hladnih domov. To pomeni, da na energetsko revščino ne bi smeli gledati le kot na pojav, ko ljudje trpijo zaradi prehladnih domov pozimi, saj ni nič manj problematično nižanje kakovosti življenja zaradi neudobnih in nezdravo vročih domov poleti.

Poletna energetska revščina je kljub vedno bolj vročim poletjem še vedno deležna zelo malo pozornosti. In to se bo moralo v naslednjih letih spremeniti. Hlajenje in poletno toplotno udobje je treba prepoznati kot pomembna vidika trenutnega razumevanja energetske revščine. Nujno moramo začeti razvijati načrte za reševanje poletne energetske revščine, npr. skozi več zelenih površin v mestih, naložbe v udobna energetsko učinkovita stanovanja, dobro zasnovano ulično vegetacijo, zelene strehe in stene. Pomembni so tudi posegi v mestih, namenjeni ublažitvi toplotnih otokov na urbanih območjih, kot je vključitev zelenih površin in sistemov za senčenje mest.

Skozi posvet se želimo dotakniti problema poletne energetske revščine in raziskati tako javne kot tudi individualne rešitve.

Program posveta

9.00 – 9.10 Pozdrav in uvod v posvet
9.10 – 9.30 Uvod v poletno energetsko revščino – dr. Lidija Živčič, Focus
9.30 – 9.50 Toplotni otoki v urbanih okoljih – dr. Matej Ogrin, Filozofska fakulteta
9.50 – 10.10 Vloga urejanja prostora za naslavljanje toplotnih otokov – Marko Peterlin, IPoP
10.10 – 10.30 Komuniciranje vročine – Zala Velkavrh, Prostorož
10.30 – 11.00 Odmor za kavo
11.00 – 11.20 Vpliv vročinskih valov na zdravje – Simona Perčič, NIJZ
11.20 – 11.40 Ukrepi doma za naslavljanje poletne energetske revščine – dr. Lidija Živčič
11.40 – 12.30 Vodena diskusija s panelisti in občinstvom
12.30 – 13.00 Mreženje ob prigrizku

 

Udeležba na dogodku je brezplačna, je pa potrebna registracija, ki jo naredite tukaj najkasneje do 4. julija 2023.

Več o projektu EmpowerMed in poletni energetski revščini najdete tukaj.

 

Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija CINEA niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.