KDAJ: Petek, 7. 9. 2018, od 13.00-15.00

KJE: Velika dvorana (2. nadstropje), Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Okoljska produkcija študentske skupnosti Univerze v Ljubljani k okoljskim vprašanjem pristopa na različne načine. Okoljske vsebine se preko vključitve v okolje posamezne fakultete obravnavajo specifično glede na področje ukvarjanja, obstoječe trende in logiko znanosti posamezne discipline.

Posameznih zaključnih del ter tem se tako ne misli celovito, poglobljeno in v relaciji s preostalimi deli iz drugih fakultet. Njihovega razvoja se tudi ne spremlja na daljši rok. Tako ne moremo preiti k razmisleku o skupnih točkah in razlikah med načini koncipiranja in spopadanja z okoljskimi temami na področju študentske okoljske produkcije ali identificirati neraziskanih področij okoljske produkcije. Na ta način je tudi v veliki meri onemogočeno opazovanje in motrenje študentske okoljske produkcije skozi čas ter prepoznavanje potencialnih sprememb na tematskem, konceptualnem, diskurzivnem in drugih področjih študentske okoljske produkcije. Nenazadnje, brez celovite in dolgoročne slike je mentoricam in mentorjem otežena refleksija dosedanjega dela in izvedba razmisleka o prihodnjih usmeritvah lastnega poučevanja in mentoriranja.

Študentski okoljski simpozij želi vzpostaviti prostor za naslovitev problemov in vprašanj, ki smo jih omenili zgoraj. S tem namenom letos nadaljujemo z organizacijo simpozija, kjer bodo svoja zaključna dela predstavili študentke in študentje Filozofske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za ekonomijo, Pravne fakultete in Pedagoške fakultete. Nabor zaključnih del predstavljajo magistrske naloge študijskega leta 2017/18. Izvedba Okoljskega študentskega simpozija 2018 bo potekala v okviru Mednarodne poletne šole politične ekologije 2018. Okoljski študentski simpozij je plod projekta Sinergija med inovativnim zelenim gospodarstvom, akademsko skupnostjo in civilno družbo – Mladi za boljše okolje 2, ki poteka v sklopu javnega razpisa znanja 2017–2020 (PKP) in ga sofinancirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ker želimo raziskovanje na področju ukvarjanja z okoljskimi vprašanji dodatno afirmirati, bo na letošnjem simpoziju komisija podelila priznanje za odlično zaključno delo s področja okolja. Komisijo sestavljajo profesorice in profesorji različnih fakultet.

PROGRAM SIMPOZIJA

13.00 – 13.20 Uvodni nagovori

 • Pozdravni nagovor, dr. Monika Kalin Golob, dekanja Fakultete za družbene vede
 • Pozdravni nagovor, dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete
 • Pozdravni nagovor, dr. Roman Kuhar, dekan filozofske fakultete
 • Pozdravni nagovor in uvod, predstavnik/ca projekta Mladi za boljše okolje 2

13.20-14-20 Predstavitve zaključnih del

 • Mednarodne sindikalne organizacije in podnebne spremembe: primer podnebnih delavskih študij, Izidor Ostan Ožbolt
 • Ocena zelenih davčnih reform v Evropski uniji, Maja Kunstelj
 • Urbana mobilnost kot oblika trajnostne naravnanosti uporabnika, Urška Mozetič
 • Vloga alpske konvencije pri implementaciji politik ekomobilnosti v alpskih mestih: primeri Tolmina, Idrije in Maribora, Katja Manfreda
 • Trendi temperature slovenskih voda kot posledica sodobnega spreminjanja podnebja, Miha Varga
 • Varnostni izzivi taljenja polarnega ledu in dvigovanja morske gladine kot posledica podnebnih sprememb-študije primerov Bangladeš, Nizozemska in Maldivi, Simon Božič
 • Mednarodno upravljanje energetske trileme: študija primera Južne Afrike, Lorena Korošec

14.20-14.30 Podelitev priznanja za odlično zaključno delo s področja okolja

14.30-15.00 Razprava o študentski okoljski produkciji

 • Po zaključenih predstavitvah in podelitvi nagrad bomo s članicami in člani komisije ter drugimi udeleženci simpozija razpravljali o trenutni oziroma pretekli študentski okoljski produkciji. Nakazati bomo poskušali možnosti in smernice za nadaljnje študentsko okoljsko raziskovanje in ustvarjanje.

Lokacija omogoča dostop za gibalno ovirane. Trajnostni načrt prihoda je dostopen na https://goo.gl/W4e3ry.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Več informacij na [email protected].

Več o Mednarodni poletni šoli politične ekologije: https://www.politicalecology-ljubljana.si/

Vljudno vabljeni!