Upravljanje mobilnosti in urejanje prometa predstavljata enega večjih izzivov današnjega časa, tako na državni, kot tudi na lokalni ravni. Osebni avtomobil je favoriziran, kar vodi v hiter porast motorizacije, prednostne naložbe v cestno infrastrukturo, spreminjanje vzorca poselitve in nekonkurenčnost javnega potniškega prometa. Kljub večji stopnji motorizacije in gradnji novih cest se mobilnost velikega dela prebivalstva slabša, degradacija okolja in našega lastnega zdravja pa terjata vse višji davek.

Negativne posledice dosedanjih prometnih odločitev nas silijo v iskanje drugačnih ukrepov. Tudi slovenske občine morajo na področju prometa stopiti v korak z drugimi razvitimi evropskimi državami in upravljanje mobilnosti prilagoditi sodobnemu življenjskemu stilu in potrebam posameznih skupin ljudi.

Konferenca >>Trajnostna mobilnost v slovenskih občinah<<, ki bo potekala 15. decembra 2010, med 9. in 13. uro v konferenčni dvorani čebelarskega doma Pri Čebelici, Brdo pri Lukovici 8, Lukovica (pri Domžalah), se bo soočila s sledečimi vprašanji, ki se tičejo odločitev na ravni občin:

 – Kako doseči visoko stopnjo mobilnosti ter istočasno zagotoviti varno in ljudem prijazno okolje?
 – Kako lahko z upravljanjem mobilnosti rešimo vrsto infrastrukturnih problemov znotraj občin?
 – Kako zmanjšati vplive prometa na zdravje ljudi?
 – Kako zagotoviti sredstva za ukrepe na področju mobilnosti?

Različni govorci na konferenci, ki vam bodo na voljo za izjave v času odmora, bodo ponudili dragocene informacije s področja upravljanja mobilnosti na lokalni ravni ter praktične nasvete kako začeti s spremembami, kako spodbujati javni prevoz in kje pridobiti finančna sredstva za uresničitev ambicioznih ciljev.

Vljudno vabljeni!

***

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
VEČ INFORMACIJ: Katarina Otrin, [email protected], 041 773 814

Vabilo v pdf. obliki najdete tukaj.