Podnebne spremembe so realne, tukaj in zdaj. Podnebna konferenca, ki bo med 7. in 18. decembrom 2009 pod okriljem Združenih narodov potekala v Kopenhagnu, je naša najboljša priložnost, da preprečimo najhujše posledice globalnega segrevanja in svet postavimo na pot nizkoogljičnega razvoja. V Kopenhagnu mora biti sprejet ambiciozen in pravičen podnebni dogovor, ki bo omogočil trajnostni razvoj, blaginjo, zdravje in stabilnost. Ta teden poteka v Barceloni zadnje pripravljalno srečanje držav pred kopenhagnenskim vrhom.

Mednarodna nevladna organizacija CIPRA ob tem dogodku izraža še posebno veliko skrb glede Alp, ki so jih podnebne spremembe začele ogrožati med prvimi in se že desetletja vedno bolj stopnjujejo. V ta namen smo v CIPRI pripravili posebna gradiva, Dosjeje. Ta gradiva združujejo nujne ukrepe na področjih alpskega življenja, ki bi vodili k energetsko trajnostnim regijam, da bi dolgoročno lahko bile neodvisne od fosilnih goriv in netrajnostno proizvedene energije.

42 % Slovenije predstavlja alpski svet. Hriboviti svet s podobnimi problemi in razvojnimi potenciali, kot v Alpah, pa se nahaja tudi v dinarskih pokrajinah, kar skupaj predstavlja 70 % našega ozemlja. Ukrepi glede nadaljnjega razvoja bomo določili za ta območja. Kakšne ukrepe glede nadaljnjega razvoja bomo določili za ta območja je zato ključnega značaja.

Na tiskovni konferenci, ki bo potekala v petek, 6. novembra 2009, ob 11. uri, v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani, vam bomo predstavniki CIPRE Slovenija in Focus društva za sonaraven razvoj predstavili glavne izzive, ki čakajo alpski prostor zaradi vse hujših posledic podnebnih sprememb. Predstavili vam bomo tudi pomen podnebne konference v Kopenhagnu, glavna odprta vprašanja ter ocenili rezultate pogajanj v Barceloni.

Vabilo najdete v pdf. obliki tukaj /vabilo_za_medije_Cipra&Focus_2009_11_03.pdf vabilo_za_medije_Cipra&Focus_2009_11_03.pdf  82.57 KB  20.11.2009 13:22