Vsak od nas stremi kakovostnemu življenju. Izboljšanje kakovosti življenja majhnega dela ljudi pa dan danes pomeni na drugi strani nazadovanje in slabšanje kakovosti življenja preostale večine, zato želimo skupina različnih civilno družbenih organizacij, okoljsko društvo Focus[1], razvojna organizacija Sloga[2] in umetniško-kulturno društvo Bunker[3], odpreti javno razpravo o tej problematik na inovativen način.

Dan pred svetovnim dnevom zemlje, 21. aprila 2011, bomo skupaj z mimoidočimi in lokalno skupnostjo Tabor poskušali poiskati rešitve za soočanje z največjim globalnim izzivom sodobnega časa – s podnebnimi spremembami, ki so tako okoljska kot družbena grožnja kvalitetnemu razvoju našega planeta, ki so že danes prizadele države v razvoju. V parku Tabor bomo taborili od 11. do 13. ure z različnimi, zanimivimi, sproščenimi delavnicami, ki se bodo soočile z vprašanjem: kako lahko vsak posameznik obarva svoj vsakdan z ustvarjalnostjo, kako ozavestiti posameznike o aktualnih pojavih, kako predstaviti ključna vprašanja in ponuditi prave odgovore na pereče okoljske problematike.

Vabljeni!


Opombe
[1] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in
nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od
leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje
kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme
podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in
zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.
[2] Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki sodelujejo na področju
razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je
povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih NVO, ki so aktivne na teh področjih ter
aktivno sodelovanje pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju politike mednarodnega
razvojnega sodelovanja. V ta namen Sloga sodeluje tako z NVO kot tudi političnimi
odločevalci in predstavniki slovesnkih medijev.
[3] Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, je primarno predan
sodobni odrski umetnosti. Naš cilj je umeščanje procesov ustvarjanja v lokalni in
nadnacionalni kontekst. V zadnjih treh letih pa se osredotočamo na interdisciplinarne
projekte, skozi katere ustvarjamo prostore srečanj za izmenjavo izkušenj, znanj in
interesov, tako med umetniki kot različnim občinstvom. Z vzpostavitvijo Kulturne četrti
Tabor želimo skupaj z različnimi organizacijami, okoliškimi stanovalci in
zainteresiranimi posamezniki prispevati k živahnosti soseske Tabor in sooblikovati
kulturni utrip Ljubljane.

***

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE:
Živa Gobbo, društvo Focus, [email protected], 041 872 473
Aleš Rovšnik, platforma Sloga, [email protected], 01 434 4402
Suzana Kajba, Zavod Bunker, [email protected], 01 231 44 92