Potrošniki imamo pravico vedeti, koliko CO2 emisij povzročajo avtomobili, a nam je ta pravica kršena v 99 %. Evropska zakonodaja, ki je bila prenešena v naš pravni red, določa, da mora vsak tiskan avtomobilski oglas na viden način prikazati podatke o izpustih CO2 in porabi goriva[1]. Ti podatki bodo v prihodnje za potrošnike ključnega pomena, saj bo nova lestvica davčne obremenitve za motorna vozila vezana na izpuste CO2 namesto na vrednost avtomobila[2].

Za potrošnike bo od januarja 2010 naprej, ko bo nova lestvica davčne obremenitve za motorna vozila predvideno prišla v veljavo, bolj pomembno, da se zakonodaja o oglaševanju izpustov izvaja dosledno, saj bodo tako lažje obveščeni o njihovi davčni obremenitvi. 

Focus društvo za sonaraven razvoj  bo v petek, 27.11.2009 ob 13.00, ponovno opozorilo na sporno oglaševanje avtomobilov, ki zavaja potrošnike[3].  Skupaj z Impro ligo bomo v centru Ljubljane, na Pločniku, na humoren način javnost opozoril, da avtomobilska industrija vztrajno krši zakonodajo o oglaševanju izpustov vozil s tem, da posreduje za potrošnik pomembne informacije na način, ki ni v skladu s predpisi.

Na dogodek smo povabili tudi predstavnike lokalnih oblasti, Ministrstva za okolje in prostor, predstavnike oglaševlaskih agencija in avtomobilskih proizvajalcev.

[1] Evropska direktiva 1999/94/EC z dne 13. december 1999, ki se nanaša na dostopnost informacij potrošnikom o varčni rabi goriv in emisijah CO2 v oglaševanju novih osebnih vozil, je bila prenešena v slovenski pravni red skozi Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil (Uradni list RS št. 86/2003, 133/2003, 43/2004).
[2] Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na motorna vozila je bil v Državnem zboru sprejet 19.11.2009.
[3] Več o akciji »Oglašuj CO2« najdete na spletnih straneh:
http://www.advertiseco2.eu/spip.php?rubrique64%E2%8C%A9=sl
http://focus.si/index.php?node=27&id=704&s=arhiv

Vabilo v pdf. obliki najdete tukaj: /Vabilo za medije_oglasevanje CO2_20091127.pdf Vabilo za medije_oglasevanje CO2_20091127.pdf  69.44 KB  23.11.2009 11:16