Mednarodna podnebna pogajanja o ukrepanju v boju proti podnebnim spremembam po letu 2012 so že pred nekaj meseci stopila v kritično fazo. V skladu z delovnim načrtom, sprejetim decembra 2007 na Baliju morajo pogajanja pripeljati do sprejetja novega globalnega podnebnega dogovora letos decembra v Kopenhagnu. Med 10. in 14. avgustom bo v Bonnu potekalo letos že tretje zasedanje pogajalcev, ki se ga bo udeležila tudi predstavnica Focus društva za sonaraven razvoj.

Dosedanji napredek pogajanj žal ne kaže, da se bodo svetovne vlade v Kopenhagnu sposobne dogovoriti o novem sporazumu, ki bi na primeren način odgovoril na znanstvena svarila, zavaroval pravico do obstoja vseh narodov ter hkrati omogočil nadaljni razvoj držav v razvoju. Razvite države namreč niso pripravljene sprejeti potrebnih ciljev zmanjšanja emisij, izjemno zadržane pa so tudi v razpravah o finančni podpori državam v razvoju, ki je glede na zgodovinsko odgovornost za povzročanje problema in zmožnost plačati, potrebna za podporo državam v razvoju pri prilagajanju na že neizbežne posledice podnebnih sprememb ter za njihove ukrepe zmanjševanja emisij. Brez slednjega ni mogoče doseči cilja omejitve dviga globalne temperature pod 2 °C.

Posamezna stališča EU v okviru pogajanj so v medsebojnem konfliktu: po eni strani si prizadeva doseči dogovor, ki bo omogočil dosego cilja 2 °C, po drugi pa zagovarja cilje in rešitve, ki ta cilj jasno spodkopavajo. Slovenija pri oblikovanju stališč EU igra vlogo opazovalca, saj lastnih stališč do pomembnih vprašanj nima izdelanih.

Čas do Kopenhagna se bliskovito izteka, razkorak med državami pa se ne oža. EU lahko in bi morala prevzeti vlogo vodilne sile v pogajanjih, vendar za to potrebuje politično voljo. Na dogodku, ki ga Focus društvo za sonaraven razvoj pripravlja 14. avgusta 2009, želimo javnosti predstaviti, kaj bi morala EU storiti, da to vlogo prevzame ter kakšna je pri tem vloga Slovenije. Dogodek bo namenjen predstavitvi stališč Focusa in oceni napredka pogajanj v Bonnu.

Vabilo najdete v pdf. obliki tukaj: /vabilo za medije_Bonn III_20090806.pdf vabilo za medije_Bonn III_20090806.pdf  201.55 KB  23.11.2009 16:25