V nadaljevanju bomo z visokimi predstavniki Vlade RS, Evropske komisije, gospodarstva, znanstvene sfere ter nevladnih organizacij razpravljali o aktualnih izzivih, kot so:
• Ali je prehod v nizkoogljično družbo lahko odgovor na razvojne izzive?
• Za katere gospodarske panoge v Sloveniji je prehod v nizkoogljično gospodarstvo velika priložnost in za katere največji izziv?
• Kako zmanjšati negativne socialne posledice prehoda v nizkoogljično družbo in kakšni bodo predvideni vplivi tega prehoda na vsakdanje življenje in življenjski slog?

Projekt Slovenija znižuje CO2: Podnebni posveti poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin. Na podlagi že izvedenih posvetov so bila v okviru projekta oblikovana ‘Priporočila za udejanjanje podnebno-energetskih zavez v Sloveniji’,,o katerih bomo tudi govorili v drugem delu posveta. Ključna priporočila so:

 – Izkoristimo varovanje podnebja kot priložnost za večanje blaginje.
 – Uravnotežimo prevladujoče gospodarske interese z okoljskimi in družbenimi.
 – Odpravimo nasprotja med cilji različnih politik, ki onemogočajo njihovo udejanjanje.
 – Z boljšim medsektorskim sodelovanjem povečajmo učinkovitost politik in ukrepov.
 – Omogočimo sodelovanje javnosti v načrtovalskih, odločevalskih in nadzornih procesih.

Do 9. januarja. 2011 poteka tudi spletna razprava na temo prehoda v nizkoogljično družbo. Več informacij in zbrana priporočila najdete na: www.slovenija-co2.si, kjer bo mogoče na dan dogodka, 10. januarja 2011, razpravo spremljati tudi v živo preko spletnega video prenosa.

Vljudno vabljeni!

KONTAKT: Anela Bešo, [email protected], 031 204 595
INFORMACIJE: Lidija Živčič, [email protected], 041 291 091

 
Program posveta

8.30-9.00 Zbor udeležencev in registracija

9.00-9.10 Uvodni pozdrav ter predstavitev ciljev in priporočil projekta
Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje

9.10-9.35 Učinkovita raba virov za prehod v nizkoogljično družbo
 Janez Potočnik, evropski komisar za okolje

9.35-10.00 Prehod v nizkoogljično družbo – odgovor na razvojne izzive Slovenije
Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije

10.00-10.30 Razprava z občinstvom: Učinkovita raba virov za prehod v nizkoogljično družbo
Janez Potočnik, evropski komisar za okolje
Moderira: Milena Škrl Marega, Regionalni center za okolje  

10.30-11.00 Odmor za kavo

11.00-12.20 Panelna razprava: Ključna vprašanja prehoda v nizkoogljično družbo

Panelna razprava s panelisti:
Jernej Stritih, Služba vlade za podnebne spremembe
Marta Svoljšak, Petrol, d.d.
Matjaž Hanžek, skupina za oblikovanje razvojne vizije Slovenije
dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta
Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj

 – Je prehod v nizkoogljično družbo lahko odgovor tudi na razvojne izzive Slovenije?
 – Za katere gospodarske panoge v Sloveniji je prehod v nizkoogljično gospodarstvo velika priložnost in za katere največji izziv ter zakaj?
 – Kako zmanjšati negativne socialne posledice prehoda v nizkoogljično družbo in kakšni bodo predvideni vplivi tega prehoda na vsakdanje življenje in življenjski slog?
 – Kakšen je vaš pogled na priporočila deležnikov, ki so bila do sedaj posredovana v okviru podnebnih posvetov?

12.20-12.50 Razprava z občinstvom o ključnih vprašanjih prehoda v nizkoogljično družbo

12.50-13.00 Povzetek in zaključek posveta

Vabilo v pdf. najdete tukaj.