Ker je spreminjanje podnebja ena od največjih groženj, s katerimi se sooča naš planet, in ker je del tako problema kot rešitve tudi Slovenija, so se v Fokus društvu za sonaraven razvoj sklenili aktivno boriti proti problemu. Namen kampanje »Spreminjam navade, ne pa podnebja!« je bil pozvati ljudi, da s spreminjanjem svojih navad prispevajo k svetovnemu boju proti spreminjanju podnebja. "Razstava, ki je na desetih plakatih predstavljala problem spreminjanja podnebja (vzroki, posledice, rešitve), je ljudem po vsej Sloveniji prenesla sporočilo, da lahko z nekaj majhnimi spremembami svojih navad aktivno prispevajo k reševanju izziva spreminjajočega se podnebja," nam je povedala Lidija Živčič, vodja kampanje.

"Da bi ljudje lahko npr. namesto z avtomobilom šli iz Ljubljane v Novo mesto z vlakom, ali namesto iz premoga pridobljene elektrike lahko uporabljali elektriko iz fotovoltaičnih celic, pa je potrebna tudi podpora politike," je še poudarila Živčičeva. Zato je vzporedno z ozaveščevalno kampanjo potekala tudi akcija podpisovanja peticije, ki slovensko vlado poziva, da naredi neodvisno oceno potencialov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Sloveniji, si zastavi za cilj zmanjšati emisije teh plinov za 30 % glede na leto 1986 do leta 2020, se na ravni EU aktivno zavzema za sprejetje cilja – 30 % do 2020 kot skupnega cilja EU in oceni, kako doseči dolgoročni cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050 za Slovenijo. Peticijo je podpisalo 2561 ljudi.

Zbrane podpise so v okviru konference »Kam po Kjotu?« želeli predati ministru za okolje in prostor