18. maja 2011 se začne uporabljati Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil, ki jo je vlada sprejela 7. oktobra 2010. Namen uredbe je ozaveščati potrošnike, da sta pri nakupu vozila pomembna tudi poraba goriva in emisije CO2. Nova uredba nadomešča do sedaj veljaven Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni porabi goriv in emisijah CO2 novih osebnih vozil ter prinaša bolj jasna navodila o načinu podajanja informacij potrošnikom.

Uveljavitev uredbe je rezultat dvoletnega prizadevanja društva Focus za učinkovit prenos evropske zakonodaje v naš pravni red. »S kampanjo Oglašuj CO2 smo  opozarjali, da je zaradi neopaznih informacij o izpustih in porabi goriv v avtomobilskih oglasih velika večina le-teh neskladnih z evropsko zakonodajo,« je pojasnila Marjeta Benčina, vodja programa Mobilnost v Focus, društvu za sonaraven razvoj.

Nova uredba naslavlja pomanjkljivosti do sedaj veljavnega pravilnika in sicer določa, da mora vso promocijsko gradivo za nova vozila vsebovati jasno vidne informacije o izpustih CO2 in porabi goriva (vsaj 10 % oglasnega prostora), za kršitelje pa predvideva visoke kazni od 1.200 do 40.000 EUR. Poleg tega uredba določa tudi enotno označbo o porabi goriv za posamezne modele in znamke avtomobilov v prodajalnah ter pripravo enotnega priročnika o varčni porabi goriva in emisijah CO2. Nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajal tržni inšpektorat. »Prodajalci vozil so nejasna določila do sedaj veljavnega pravilnika izkoriščali kot opravičilo za skrivanje informacij o porabi goriv in izpustih CO2 v malem tisku«, opozarja Benčina. Zaradi jasnih pravil se po novem kršitelji ne bodo mogli več izgovarjati in tako omejevati pravice potrošnika do informiranosti.

»V Focusu verjamemo, da bo nov način oglaševanja avtomobilov povečal tudi zavedanje kupcev o vplivih njihovega bodočega jeklenega konjička na podnebne spremembe. Z vsakim našim nakupom posredno ali neposredno vplivamo na okolje, zato je prav, da kot potrošniki vemo kolikšen je ogljični odtis posameznega avtomobila«, poudarja Benčina. Ob tem dodaja še, da »pravilna informiranost spodbuja prevzemanje odgovornosti in vplivanja posameznika na podnebne spremembe, konec koncev pa tudi na velikost davka, ki ga bomo plačali ob nakupu.«

Po stopitvi uredbe v veljavo bomo v društvu Focus dosledno spremljali njeno izvajanje v oglasih in avtosalonih ter morebitne kršitve zakonodaje posredovali tržnemu inšpektoratu. K temu pozivamo tudi vse potrošnike. Pomembno je, da so kupci avtomobilov dobro informirani o vplivu avtomobilov na okolje.

***

KONTAKT:
Urška Žmauc
email: [email protected]
GSM: 040 644 577

VEČ INFORMACIJ:
Marjeta Benčina
email: [email protected]
Tel.: 059 071 327, GSM: 031 398 803

Opombe
[1] Uredba je na voljo na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201081&stevilka=4333

[2] Focus, društvo za sonaraven razvoj, je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki od 2003 deluje na področju podnebnih sprememb. Od leta 2009 ima status društva, ki deluje v javnem interesu, od 2008 pa izpolnjuje kriterije Standarda kakovosti za NVO. Društvo Focus osredotoča svoje delo na teme podnebje, energija, mobilnost ter globalna odgovornost in potrošnja. S svojim delom in zgledom želijo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren.

Sporočilo za javnost v pdf obliki je na voljo tukaj.