Nevladne  organizacije ostro nasprotujemo izključevanju iz ključnih okoljskih postopkov ter odpravljanju še zadnjih ključnih okoljevarstvenih varovalk. Brez njih lahko pride do nepovratne škode za okolje ter zdravje prebivalcev Slovenije.

Iz predloga novega Zakona o urejanju prostora je čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte. S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več pritožiti. 

In to še ni vse. Spomladi nerazumno zaostrene pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij Vlada RS s predlogom novega Zakona o varstvu okolja (ZVO) prenaša tudi na okoljevarstvene nevladne organizacije. V novem predlogu vlada nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih postopkov! Po novem nevladne organizacije ne bomo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bomo lahko le na koncu pritožile na sprejeto odločitev, kar je popolnoma nesmiselno.

V Focusu izpostavljamo, da je omejevanje pravic NVO v ključnih okoljskih postopkih v nasprotju s priporočili o izvajanju Aarhuške konvencije. Slednja predstavlja simbolni instrument demokracije na področju okolja in nas zavezuje k temu, da lahko v uradnih postopkih okolje zastopamo okoljevarstvene organizacije, ki nam je država priznala, da delujemo v javnem interesu. Okolje namreč nima glasu, da bi se branilo samo. Trenutna oblast se z novima predlogoma zakonov več kot očitno požvižga na obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli.

Poleg tega v Focusu menimo, da izključevanje nevladnikov ne pomeni skrajševanja obdobja odločanja v okoljskih zadevah. Kvečjemu nasprotno – ker v samih postopkih NVO s statusom delovanja v javnem interesu ne bomo mogle več sodelovati, je verjetnost, da se bodo zadeve razčiščevale na sodiščih, še večja. Sodni mlini pa so počasni.

Celotno sporočilo za javnost je dostopno tukaj ali v obliki vprašanj in odgovorov tukaj.