Omahljivost Vlade RS se je na področju okoljevarstva v tem mandatu že ničkolikokrat pokazala, velja pa spomniti recimo na usmeritve, ki so jih vladajoče stranke zapisale v koalicijskem sporazumu na začetku mandata, ko so zelo lepo in na široko govorile o trajnostnem razvoju ter o nizkoogljični družbi kot bodoči usmeritvi slovenske politike:

”Koalicijski partnerji se zavedamo, da Slovenija potrebuje novo energetsko-podnebno politiko, ki bo dosledno upoštevala načela trajnostnega razvoja in ki bo usmerjena tako, da bodo znanje in sredstva vloženi v učinkovito rabo energije in tiste obnovljive vire energije, ki so tehnološko in ekonomsko najbolj sprejemljivi. Koalicijski partnerji bomo posebej spodbujali proizvodnjo energije iz obnovljivih in okoljsko sprejemljivih virov energije (…)” (Koalicijski sporazm, str. 12).

”Koalicijski partnerji bomo kvaliteto življenja in konkurenčne prednosti Slovenije ter izpolnjevanje odgovornosti v globalnem svetu uresničevali s spoštovanjem meja okoljske obremenitve prostora in s prehodom v nizkoogljično družbo.” (Koalicijski sporazum, str. 19).

”Koalicijski partnerji bomo spodbujali takšen gospodarski razvoj, ki bo v večji meri upošteval stroške okolja, za razliko od dosedanjega razvoja, ki temelji na čezmerni rabi naravnih dobrin in čezmernem onesnaževanju.” (Koalicijski sporazum, str. 21).

Po dveh letih vodenja Vlade RS pa je opaziti, da se ne držijo zapisanega, saj nadaljujejo točno tako, kot so se zavezali, da ne bodo – z dosedanjim, preživelim modelom razvoja. To je potrdil tudi predsednik vlade Borut Pahor, med drugim na novinarski konferenci po seji vlade, 15. julija 2010, ko je dejal: ”Zaenkrat Vlada ta projekt (op.: TEŠ6) podpira. To je pokazala z nekaterimi dejanji, nazadnje s pismom podpore za poroštvo EBRD.”

Naj zgolj dopolnimo, da projekt TEŠ6, ne samo da ”temelji na čezmerni rabi naravnih dobrin in čezmernem onesnaževanju”, temveč je tudi tipičen primer nesmotrne porabe sredstev, ki bi lahko bila vložena ”v učinkovito rabo energije in tiste obnovljive vire energije, ki so tehnološko in ekonomsko najbolj sprejemljivi.”

Draga Vlada RS in cenjeni gospod premier Borut Pahor, čas je za notranjo refleksijo vašega delovanja in načelnosti. Z mencanjem gor in dol ter nenehnim spreminjanjem usmeritev ne koristite ne sebi, ne državljanom. Na začetku mandata ste si zadali pravi cilj, resnično škoda bi bilo, če bi od njega tako hitro odstopili.

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!