V sporočilu za javnost (str. 3) z 39. redne seje vlade je o Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije zapisano:

»Vlada RS je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.
Predlog za spremembo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov, prinaša spremembo višine podpor za fotovoltaične proizvodne naprave, ki bodo priključene na omrežje  po 1.12.2012.
Podpore bodo znižane za 63,89 % glede na referenčne stroške določene v letu 2009, ko se je začela izvajati podporna shema, kasneje  se bodo po tej spremembi uredbe še mesečno zniževale za 2 %. 
Zaradi mesečnega zniževanja podpor za fotovoltaiko je določeno, katero višino referenčnih stroškov mora upoštevati agencija za energijo, ko odloča o upravičenosti do podpore.
V Sloveniji se lahko postavi fotovoltaično proizvodno napravo do moči 50 kW že za 1350 EUR/kW (cena brez DDV). To pomeni, da je potrebno referenčne stroške določene v letu 2009 znižati za 63,89 %.
Na osnovi več pobud, da se razdelijo proizvodne naprave v več razredov po moči in se na novo določijo referenčni stroški, ki so podlaga za podporo, je po novem določeno,  da se za mikro fotovoltaične proizvodne naprave do 5 kW, ki so priključene za števcem v stavbi, doda bonus 5 % zaradi pozitivnega vpliva na omrežje, ki ga v takih primerih ni potrebno krepiti in razširjati.
Sprememba podporne sheme bo imela učinek na proizvodne naprave, ki jih bodo investitorji priključili na omrežje po 1. 12. 2012.
Po podatkih prejetih z Javne agencije RS za energijo so do 24. 10. 2012 skupno izdali deklaracije že za 190 MW fotovoltaičnih proizvodnih naprav, medtem ko je Akcijski načrt za obnovljivo energijo predvidel da bo konec leta 2020 v Sloveniji postavljenih za 139 MW fotovoltaičnih proizvodnih naprav.
V Sloveniji je na omrežje skupno priključenih čez 210 MW fotovoltaičnih proizvodnih naprav.«

To pomeni približno 25 % znižanje trenutne višine podpore, ki bi naj bila po starem v veljavi do 31. 12. 2012. Prav na to podporo pa so računali vsi investitorji, ki so se oz. se še v tem času odločajo za vlaganje v fotovoltaiko, s tem pa v čistejšo energetsko prihodnost.

Vlada je torej izdala uredbo o spremembi 2 dni, preden ta stopi v veljavo, pred tem pa ni bilo nikakršne javne razprave, niti javne objave napovedanih sprememb. Še več, uredba o spremembi še vedno ni dostopna na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor ali kateri drugi vladni strani.

Kako naj razumemo takšno dejanje? Kot informacijo investitorjem, da se je bolje ogniti sektorja obnovljivih virov ali mogoče celo vlaganj v naši državi, ker ni stabilnih razmer in ker se le-te lahko spremenijo iz danes na jutri, ne da bi bila o tem predhodno obveščena javnost oz. vsaj ključni akterji na tem področju? Kot zmanjšanje možnosti za odpiranje delovnih mest v tem sektorju?

***

Na sramotilnem stebru želimo izpostaviti posameznike, podjetja, institucije ali organizacije, ki s svojim delovanjem na kakršen koli način škodujejo okolju. S tem ne želimo žaliti nikogar; želimo le spodbuditi k okolju in družbi bolj odgovornemu ravnanju!