Ljubljana, 7. marec: Danes, ob končani javni obravnavi novele Energetskega zakona in vztrajnem iskanju načina subvencioniranja Termoelektrarne Šoštanj, je skupina okoljevarstvenih, mladinskih, študentskih in sindikalnih organizacij ter organizacij, ki delujejo na področju javnega zdravja in človekovih pravic, na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovila zahteve za ambicioznejšo podnebno-energetsko politiko (priloga). Od vlade med drugim zahteva, da v skladu s Pariškim sporazumom usmeri vso javno finančno podporo k zagotavljanju pravočasnega, odgovornega in pravičnega prehoda s fosilnih virov na energetski sistem, ki ga bodo napajali obnovljivi viri energije ter z odpravo obstoječih omejitev omogoči, da bo lahko sto tisoče prebivalcev (skupnostno) izkoriščalo obnovljive vire v našem okolju.

Le nekaj mesecev po ratifikaciji Pariškega sporazuma se Ministrstvo za infrastrukturo in vlada ukvarjata z iskanjem javnega denarja za pokrivanje izgub Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), s čimer bi subvencionirali premog – energetski vir, ki ruši podnebje, kot ga poznamo, zaradi onesnaženja zraka krha naše zdravje in onemogoča prehod na obnovljive vire energije. Poskus subvencioniranja TEŠ je le še zadnji znak, da fosilna industrija, z njo pa veliki energetski igralci, kroji slovensko energetsko politiko in nas ohranja odvisne od fosilnih virov.

Z današnjim pozivom so se podpisniki pridružili globalnemu podnebnemu gibanju Break Free 2017, ki bo med 12. in 31. marcem pod enotnim okriljem združeval raznolik nabor aktivnosti proti industriji fosilnih goriv, z namenom stopnjevanja pritiska na industrijo umazane energije in politične odločevalce, ki se še vedno uklanjajo njenim interesom. Ljudje po celem svetu bodo združevali sile ter se skupaj, jasno in glasno uprli umazani energiji. V tem marčevskem obdobju se lahko tudi druge organizacije in posamezniki v Sloveniji, ki se strinjajo s pobudo, pridružijo in s svojimi aktivnostmi postanejo del svetovnega gibanja za osvoboditev od fosilnih goriv Break free.

Poziv dr. Miro Cerarju, da začrta novo smer podnebno energetske politike, lahko vsakdo podpre prek spletne platforme www.danesjenovdan.si/breakfree.

Več o globalnem gibanju Break free in kako se lahko pridružite je na voljo na: https://si.breakfree2017.org/.

 

Kontakti

Amnesty International Slovenije: Metka Naglič, [email protected], 01 426 93 77.

Danes je nov dan: Nika Mahnič, [email protected], 040 744 164.

Focus, društvo za sonaraven razvoj: dr. Tomislav Tkalec, [email protected], 041 278 020.

Greenpeace v Sloveniji: dr. Dejan Savić, [email protected], 040 165 195.

Mladinsko društvo Brez izgovora: Jan Peloza, [email protected], 040 732 212.

Sindikat Mladi plus: Želimir Stanić, [email protected].

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo: Miha Lovše, [email protected], 031 330 122.

Študentsko društvo Iskra: Taj Zavodnik, [email protected], 040 391 033.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Gaja Brecelj, [email protected], 041 535 947.

 

IZJAVE PODPORNIKOV GIBANJA BREAK FREE V SLOVENIJI

Metka Naglič, Amnesty International Slovenije

Zdravje okolja je neposredno povezano s človekovimi pravicami in z dostojanstvom. Posledice podnebnih sprememb vplivajo na možnosti preživljanja, pravico do hrane, pitne vode, stanovanj, zdravja … Brez skrbnega ustreznega ukrepanja se bo zagotovo tudi povečalo število ljudi, ki bodo prisiljeni zapustiti domove. Bodo to »prebežniki« prihodnosti?

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Kamena doba se ni končala, ker bi zmanjkalo kamnov. To misel McDonougha pošiljamo vladi skupaj s pripisom, da je premog kamnina.

dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Subvencioniranje premoga je okolju škodljivo ter v nasprotju s cilji trajnostne energetske in podnebne politike in zato nesprejemljivo. Če že vlada javna sredstva namenja energetiki, je to sprejemljivo le, če jih namenja energetskim prihrankom in obnovljivim virom energije. Razprava o prispevku za pokrivanje izgube TEŠ 6 je pokazala, da si veliki energetski akterji še vedno lahko privoščijo izsiljevanje države in vseh državljanov. To lahko rešimo le z demokratizacijo energetskega sektorja, s tem da posameznikom in skupnostim omogočimo aktivno sodelovanje v energetiki. Vlado pozivamo, da tako posameznikom kot skupnostim omogoči samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

dr. Dejan Savić, Greenpeace CEE v Sloveniji

Spoštovanje Pariškega sporazuma zahteva prevetritev vladne podnebno energetske politike. Namesto dodatnih podpor fosilnim gorivom moramo vso javno finančno podporo usmeriti k prehodu na obnovljive vire energije. Padec cen sončnih in vetrnih elektrarn omogoča, da lahko več sto tisoč prebivalcev (skupnostno) izkorišča obnovljive vire v našem okolju.

Želimir Stanić, Sindikat Mladi plus

Na Sindikatu Mladi plus podpiramo poziv gibanja Break free saj smo prepričani, da so klimatske spremembe ena največjih okoljskih in socialnih groženj. V kolikor želimo zagotoviti varno in stabilno prihodnost se moramo kot družba zavezati, k opuščanju fosilnih goriv in preiti na zeleno ekonomijo, ob tem pa ne smemo pozabiti na koncept pravičnega prehoda. Zavedati se moramo, da na mrtvem planetu ne bo služb za nikogar.

Miha Lovše, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Če je skrb za zdravje državljanov najvišja prioriteta vodstva države, opominjamo, da učinkovito izvajanje javno-zdravstvenih politik v nezdravem okolju nikakor ni mogoče. Konzervativnost okoljskih politik in nadaljnje kurjenje fosilnih goriv intenzivno spodkopavata dosežke progresivno usmerjenih javnozdravstvenih politik.

Taj Zavodnik, Študentsko društvo Iskra

Nasprotujemo vsem oblikam subvencioniranja Termoelektrarne Šoštanj, ki bodo neposredno ali posredno prizadele prebivalce Slovenije ali delavce v energetiki. Luknjo naj primarno pokrijeta ključna dva krivca za nastalo situacijo – politika in energetski veljaki. Sprejete rešitve morajo vzeti v obzir znanstvena dejstva o podnebnih spremembah in biti pripravljene v sodelovanju s sindikati, okoljevarstveniki in drugo zainteresirano javnostjo.

Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Strateška usmeritev Vlade RS je prehod v zeleno gospodarstvo, česar brez izvajanja ambiciozne podnebne politike ne bo mogoče doseči. Realnost podnebnih sprememb zahteva popolno opustitev rabe premoga v Sloveniji v le dobrih 10 letih, zato je subvencioniranje fosilnih goriv nesprejemljivo, saj to še dodatno povečuje naš okoljski in socialni dolg.