Jutri, v sredo, 25. 3. 2009, bodo poslanci DZ RS odločali o rebalansu proračuna za leto 2009. Ob tej priložnosti sta Okoljski center in Greenpeace Slovenije nanje naslovila odprto pismo, v katerem jih opozarjamo, da vlada strateško popolnoma zgrešeno predlaga zmanjšanje proračunskih sredstev za učinkovito rabo in rabo obnovljivih virov energije s 27 milijonov € na 13,5 milijona €, čeprav lani sprejeti akcijski načrt zgolj za doseganje ciljev učinkovite rabe zahteva 40 milijonov € proračunskih sredstev letno.

Z izboljšanjem energetske učinkovitosti hkrati obvladujemo izzive gospodarske, podnebne in energetske krize! Zato od poslancev pričakujemo, da pokažejo pogum za spremembe ter zagotovijo ustrezna proračunska sredstva za učinkovito rabo energije ter od vlade zahtevajo pravočasno pripravo projektov za črpanje že odobrenih EU sredstev za učinkovito rabo energije v javnem sektorju ter pripravo dokumentov in projektov za izboljšano črpanje sredstev za energetsko učinkovitost iz evropskih kohezijskih skladov.

Jutri zjutraj med 7.30 in 8.30 jim bomo ob prihodu v službo omenjeno pismo pred stavbo slovenskega parlamenta tudi osebno izročili in s tem zagotovili, da bodo seznanjeni z njegovo vsebino in opogumljeni za potrebne nujne spremembe.

Za bolj podrobne informacije se lahko obrnete na Informacijsko točko Okoljskega centra tel.: oz. na 041 222 783.

Odprto pismo je  dostopno tukaj.